MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Robert Åsbacka

Bild: Robert Åsbacka
Namn:
Robert Åsbacka
Född:
8.2.1961
Bosatt:
Malmköping, Sverige
Yrke:
Författare
Utbilding:
Fil.mag., forskarutbildning
Verk:
 • Med tungorna hängande (dikter). Författarnas andelslag 1988.
 • Figurer (kortprosa). Författarnas andelslag 1989.
 • Ögats bok (roman). Författarnas andelslag 1992.
 • Döbelns gränd (roman). Schildt 2000.
 • Fallstudie: En berättelse om materialanskaffning (roman). Schildt 2004.
 • Kring Torget i Skoghall (roman) Schildts 2006.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Det var en lång process. Då jag var drygt tjugo började jag söka mig mot skrivandet på ett både målmedvetet och planlöst sätt. Jag visste att jag var på väg någonstans, men inte vart och inte hur. Jag läste intensivt i omkring fem år och lyckades efter det få ur mig min första rad. Sedan har jag fortsatt.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Det har funnits, och finns, så många författare jag har läst med intresse, men egentligen ingen som varit avgörande. På åttiotalet läste jag Pentti Saarikoski och Samuel Beckett med stort intresse. Också Väinö Linna har betytt en del, och Veijo Meris Manillarepet.
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Språket är mitt verktyg och jag är givetvis intresserad av att hålla verktyget så skarpt och funktionsdugligt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att språket är just ett verktyg, inte själva huvudsaken. Det är emellertid inte så att språket bara är till för att förmedla tankar och insikter. Att skriva är ett sätt att tänka och det är ofta först i och med formulerandet, själva skrivakten, som tankar och insikter uppstår. Språket är alltså inte något som kommer efter, eller enbart ett utanverk.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Jag tror att jag vill visa det man ofta förbiser. Jag har i många år försökt få syn på det som är så självklart att det blivit osynligt. Det är inte lätt
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • Humor och hierarkier.
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?