MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Mathias Nystrand
Född:
10.6.1978
Bosatt:
I Åbo
Yrke:
Utbilding:
Snart fil.mag.
"Jag har inte skrivit de där grejerna, det var jag som handlöst släpades efter pennan. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare