MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Staffan Bruun
Född:
8.11.1955
Bosatt:
I Helsingfors
Yrke:
Journalist och författare
Utbilding:
Student från Nya svenska samskolan (Lönkan) 1974, journalistikstudier vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 1975-1977
"Men det är klart att jag det kan kännas lite jobbigt när man är vid sidan två på en nybörjad roman och vet att man borde producera 250 sidor till."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare