MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Karl-Gustav Olin
Född:
10.2.1956
Bosatt:
Jakobstad
Yrke:
Utbilding:
Merkonomexamem, självlärd i tidningsbranschen, över 20 år verksam som journalist, bl.a. som chefredaktör för Österbottniska Posten.

Hedersutnämningar:
forskarledamot av Genealogiska Samfundet i Finland, korresponderande ledamot av Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Folkskolans Vänners folkbildningsmedalj 2005, Choraeuspriset 2006, Jakobstads Late Jakob år 2006
"Det här jobbet är mycket mer än kontorstid, det är en livsstil. Jag har tänkt att jag borde skaffa mig någon annan hobby nu när min hobby blivit mitt jobb."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare