MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Catharina Östman
Född:
1.1.1961
Bosatt:
Vasa
Yrke:
Utbilding:
Fil.mag. från Åbo Akademi med svenska som huvudämne. Har författandet som huvudsyssla, men sysslar vid sidan om med det svenska språket i olika former, bland annat som lärare och översättare.
"Skrivandet är paradoxalt; dels springer det fram ur upplevelsen av att det är något jag har funnit, något jag vill berätta, dels är det fråga om att söka orden inom mig, att lyssna efter vad som vill bli sagt."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare