MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Kaj Hedman
Född:
9.7.1953
Bosatt:
Karleby
Yrke:
Utbilding:
Autodidakt
"Jag vill ge lite ljus till mina medmänniskor och få ut det som trycker mig."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare