MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Peter Mickwitz

Bild: Peter Mickwitz
Namn:
Peter Mickwitz
Född:
5.4.1964
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Växte upp med böcker omkring sig. Studerat historia och litteraturvetenskap vid Helsingfors Universitet, men anser sig vara till största delen självlärd.
Verk:
 • i ljuset (dikter). Söderströms 1991.
 • om (dikter). Söderströms 1993.
 • Rudan, vanten och gangstern (antologi med essäer om nyare finlandssvensk litteratur ). Red., tillsammans med Michel Ekman. Söderströms 1995.
 • Som du i mig nej (dikter). Söderströms 1997.
 • Varför finns vetil (ordbok). Tillsammans med Henrika Ringbom och Mårten Westö. Söderströms 1999.
 • Ett svart får i motljus (en antologi med yngre finskspråkiga poeter översatta till svenska, red.). Söderströms 2000.
 • Detta sjunkande (dikter). Söderströms 2000.
 • Poesi med andra ord (brevsamling, tillsammans med Agneta Enckell och Henrika Ringbom). Söderströms 2003.
 • För vad kroppen är värd (dikter). Söderströms 2004.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Det fanns kanske en grund för det i mitt barndomshem. Min pappa var författare men det intryck han gav av vad det var att vara författare var å andra sidan inte enbart positivt. Vi bodde i Paris när jag var mellan 13 och 15 år och det var då, i den främmande omgivningen, som jag började skriva. - Jag var ensam och hade mycket ledig tid. Efter att ha läst "Sagan om Ringen" (J.R.R. Tolkien) kom jag på den briljanta idén att jag skulle fylla min tid med att skriva en liknande bok! "Sagan om ringen" inleds med en dikt och det skulle också min bok göra. Där började det. Efter det skrev jag eländiga dikter i över tio år ...
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Jag har väl på det stora hela gått igenom den svenska litteraturens historia men vill man nämna någon speciell författare så är kanske Gunnar Ekelöf ett namn som är ofrånkomligt. En enskild bok som betytt mycket för mitt skrivande är "Stjärnans stund" av Clarice Lispector, en bok som på ett ganska genialt sätt visar att det på riktigt bor ett slags frihet i språk och skapande. - Av de stora prosaisterna var det bl.a. Kafka som fångade mig som tonåring. När det gäller Kafka är det främst hans kortprosa som varit viktig för mig. Ofta är det de böcker som väcker mest motstånd när jag läser dem, som sedan blir mest betydelsefulla.
För vem skriver du?
 • Jag riktar mig inte till någon speciell. Texten uppstår först när den läses, och hur den läses har jag ingen kontroll över. Egentligen vill jag inte ens veta vad läsaren gör med texten. Jag vill inte försöka åstadkomma litteratur som överhuvudtaget är beräknande. - Den poesi som jag tycker är värdefull når antagligen väldigt få läsare. Poesi är ett mindre men inte alls mindre viktigt sätt att kommunicera på än de flesta andra former av språkanvändning.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Jag lever med det och arbetar genom det. Jag låg faktiskt och funderade på hur jag skrivit mina böcker häromdagen. En av böckerna kretsar mycket kring ordet "för", en annan kring ordet "om". Språket är en passion och ett spännande arbetsinstrument.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Jag strävar efter ett öppet och mångfacetterat språk i syntax, grammatik och ordförråd. Jag vill försöka visa att av alla de möjliga världar vi ser och lever i, är denna bara en bland ändlösa mängder andra - att allt annat också är möjligt. Jag vill undersöka möjligheterna för ett språk som inte är bindande, utan tvärtom befriande. Jag vill skriva poesi!
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Litteraturen har en stark position i Svenskfinland, speciellt om man ser på hur många bra författare det finns. Däremot verkar det som om läsintresset nu vore mindre än för bara några decennier sedan. Människor har inte längre samma vilja att läsa som tidigare. Men det finns förstås en tendens att idealisera det förflutna. - Om man ska peka ut författare som hjälpt till att forma den finlandssvenska identiteten tycker jag att Tove Jansson är en portalfigur. När det mera specifikt gäller att synliggöra en finlandssvensk helsingforsidentitet, vill jag nämna Kjell Westös romaner. - Litteratur är ett allt annat än föråldrat medium. Till en välskriven bok kan man komma tillbaka gång på gång och man kan leva med den på helt andra sätt än till exempel med filmer, och så förstås att litteratur är avancerat språk - och att språk är grundläggande för allt vi tänker och gör.
Vad ger dig inspiration?
 • Ofta är det språket i sig, ibland ser jag en bild framför mig som ger mig en första rad, det kan också vara en rytm eller en fras. I bästa fall leder en sådan början till resten av dikten. Jag tycker själv att jag har en bra förmåga att "se" saker, jag är oerhört nyfiken på allt från gäddfiske till rymdfärder. Det är ett stort privilegium att vara författare eftersom hela världen är ens arbetsfält! - Det är också nästan omöjligt för en författare att låta bli att bearbeta sitt eget liv i skrivandet. Men för att det skall bli litteratur av ens liv, måste det också uppstå en distans mellan det levda och det skrivna: Skönlitteratur är uttryckligen fiktion och inte att skriva ned faktiska händelser.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Att kunna skriva en handfull bra och väsentliga dikter i mitt liv! Att jag med varje ny bok kunde nå ställen där jag aldrig varit förut. Att inte fastna i att jag skulle börja skriva samma bok om och om...
Vilket är ditt förhållande till husdjur?