MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Thomas Warburton

Bild: Thomas Warburton
Namn:
Thomas Warburton
Född:
1.1.1918
Bosatt:
I Helsingfors
Yrke:
Pensionerad, f.d. förlagsredaktör på Schildts
Utbilding:
Studentexamen, forststudier vid Helsingfors universitet
Verk:
 • Du, människa (dikter). 1942.
 • Två främlingar. T. S. Eliot och James Joyce (litteraturessäer). 1944.
 • Bröd av lera (dikter). 1945.
 • Femtio år av finlandssvensk litteratur (litteraturhistoria). 1951.
 • Åttio år av finlandssvensk litteratur (litteraturhistoria, reviderad och utvidgad upplaga). 1984.
 • Silverpilen (radiopjäs). 1951.
 • Slagruta (dikter). 1953.
 • Dubbelspel (radiopjäs). 1958.
 • Finsk diktning i svensk dräkt, en översikt (litteraturhistoria). 1960, 1972.
 • På fyren (radiopjäs). 1961.
 • Kort parlör (dikter). 1966.
 • Vi på allfabulator (radiopjäs). 1968.
 • Leve revisionismerna! (dikter). 1970.
 • Fällas eller falla (diktberättelse). 1975.
 • Hakkuut (egen översättning till finska av Fällas eller falla). 1977.
 • Brokadbilder (japansk konsthistoria). 1990.
 • Spegelbilder av det forna Japan (kulturhistoriska essäer). 1994.
 • Besökare (dikter). 1998.
 • Parken. En hembygdsbok (dikter). 1999.
 • Förklädnader (sagor, parabler). 2001.
 • Valepukuja (egen översättning till finska av Förklädnader). 2002.
 • Efter 30 000 sidor (självbiografiska essäer om översättning). 2003. (Även på finska: Kolmen metrin pino, övers. Eila Kostamo, 2005.)
 • Övrigt
 • Cirka 130 översättningar till engelska från svenska och finska av prosa, dramatik och lyrik, bland annat fyra av Tove Janssons böcker.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Ända sedan sexårsåldern har jag läst mycket och utan större urskiljning. I puberteten upptäckte jag "riktig" litteratur och därmed vaknade en lust att skriva själv, främst dikter, och sedan dess har jag skrivit.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Författare som betytt mycket för mig är Pär Lagerkvist, Nils Ferlin, Elmer Diktonius, Bertolt Brecht, Robinson Jeffers. De har alla påverkat mitt sätt att skriva och jag beundrar deras verk.
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Jag försöker vårda min svenska och är mycket ordintresserad. Svenskan är i mitt tycke ett mycket rikt språk om man inte tror att många gångna tiders ord och ord och språkbruk för alltid är döda.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Jag tror att man oftast skriver för att klargöra någonting för sig själv, så att man först efteråt förstår vad man egentligen har tänkt, eller varför.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?