MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Solveig Rabb

Bild: Solveig Rabb
Namn:
Solveig Rabb
Född:
30.7.1934
Bosatt:
I Petalax, Malax
Yrke:
Författare, pensionerad högstadielärare
Utbilding:
Folkskollärare och medborgarskollärare i allmänna ämnen, timlärarexamen i engelska
Verk:
 • Visor om djur och natur. Eget förlag 1983.
 • Kottår (dikter). Hantverk 1989.
 • 45 minuter (ungdomsnoveller). Hantverk 1991.
 • Pelle Läpp (barnbok). Eget förlag 1995.
 • Och månen har sin gång (haiku- och tankadikter). Författarnas andelslag 1997.
 • Anåda, anagga (barn- och ungdomsbok). Författarnas andelslag 1998.
 • Rubelgömman (roman). Författarnas andelslag 2000.
 • Amerikahatten (roman). Författarnas andelslag 2002.
 • Gästgivar-Lina (roman). Författarnas andelslag 2004.
 • Ryssbruden. (roman) Scriptums förlag 2006.
 • Då Britta tappa´ brickan. (sånger för barn) Eget förlag 2006.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Jag fick ett starkt behov av att utforska mina tankar och känslor och ge uttryck för dem. Först kom dikterna, sedan visorna och sist prosan.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Författare som haft stor betydelse för mig är Sara Lidman, Sven Delblanc, Arthur Lundkvist, Elmer Diktonius, Tage Danielsson och Claes Andersson.
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
 • När jag skriver prosa arbetar jag disciplinerat, fyra timmar på förmiddagen och fyra timmar på eftermiddagen. Dikter och visor kommer när de vill, mest under brytningstider, höst och vår.
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Mitt förhållande till språket är nyfiket, forskande och lite lekfullt. Ordens härledning intresserar mig samt att jämföra till exempel pitemål med österbottniska dialekter. Jag gillar underfundiga uttryck, och lekfullheten tar sig uttryck i limerickar och barnvisor.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • I dikter och visor vill jag ge uttryck för mina egna tankar och känslor. I prosaform försöker jag fånga olika problem och skeenden i människors liv och se en utveckling av något slag. Jag vill fånga den vida skalan av glädje, sorg, dramatik och humor som finns i varje människas liv. I mina romaner med historisk bakgrund hoppas jag att läsaren också får insikt om liv och leverne förr i tiden.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • I mina prosatexter återkommer jag ofta till frågeställningar och problem i förhållandet mellan kvinnor och män. Jag vill också lyfta fram de svaga och förtryckta och väljer motiv från samhällets underklass torpare, småbrukare och arbetare.
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
 • Naturen och djuren ger inspiration till visor, dikter och sagor. Människors problem ger mig idéer till prosatexter. En notis i en tidning eller ett gammalt foto kan ge upptakt till en berättelse.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Jag tycker om hundar och katter. På mitt visitkort har jag låtit avbilda fotavtrycket av en katt. Det visar att jag känner ett slags släktskap med den.