Virallisen kielikoulun alkutestin valinta

Valitse alkutesti, joka määrää tehtävien aiheen. Sinun kannattaa aloittaa alkukirjaimista, sillä niiden tietoja tarvitaan myös
muissa osioissa. Jos kuitenkin tunnet hallitsevasi asiat, syöksy mihin osioon haluatkin!

Alkukirjaimet - Yhdyssanat - Välimerkit