Att äga eller att ha gjort något?

Att äga eller att ha gjort något?

Finskan har inget egentligt verb för ha i betydelsen inneha eller äga något. Man måste använda verbet vara (olla) tillsammans med adessiv (eller inessiv) av ägaren. Skriv alltså inte Hän on koira då du menar Hänellä on koira.

  1. Övning 1 (rätt: 0/13)
  2. Övning 2 (rätt: 0/9)
  3. Övning 3 (rätt: 0/6)