Att äga eller att ha gjort något?

Dina resultat
Tuloksesi
Rätt
Oikein
0/13
Hjälp
Apua
Grammatiktips:
Anvisningar
Ohjeet

Översätt satserna. När du skrivit ut en sats och tryckt på enter, bekräftar programmet automatiskt rätt lösning med grön färg och felaktig med röd färg. Du kan genast be om grammatiktips ur hjälprutan eller be om en enskild anvisning genom att klicka på den lampa som dyker upp efter satsen. Enskilda anmärkningar ges bara för vissa typfel. Skrivfel eller ordfel måste du själv komma underfund med (eller be någon om hjälp).

Upprepa inte satsens nummer i svaret. Du kan, när som helst och hur ofta som helst, försöka på nytt eller korrigera det du skrivit. Det gör du på vanligt sätt med en raderingstangent (Back space eller Delete).

När du har översatt alla satser ser du antalet rätta lösningar uppe till vänster. Du kan börja på nytt genom att klicka på rutan "Försök på nytt" eller korrigera enskilda svar genom att gå in i respektive fält.

Tycker du att de är svårt, kan du här se några svarsalternativ:

Avsluta
Lopetus

Översätt satser.

1. Jag har en cykel.

2. Jag har en gång haft en moped.

3. Vi har haft fem bilar.

4. Nu har vi bara tre kvar.

5. Hur många cyklar har ni?

6. Hur många bilar har de haft?

7. Jag är 16 år och har långt ljust hår.

8. De har en tvättmaskin som är av bästa kvalitet.

9. Jag har aldrig vunnit över 100 euro, även om jag vanligtvis har tur.

10. Är du lycklig om du har mycket pengar?

11. Vi har bråttom eftersom Kim är törstig!

12. På sommarlovet har jag alltid rott när jag har haft tid.

13. Vi har aldrig någonsin haft en så fin semesterresa.


^ Upp ^