Att äga eller att ha gjort något?

Dina resultat
Tuloksesi
Rätt
Oikein
0/6
Hjälp
Apua
Grammatiktips:
Anvisningar
Ohjeet

Översätt satserna. När du skrivit ut en sats och tryckt på enter, bekräftar programmet automatiskt rätt lösning med grön färg och felaktig med röd färg. Du kan genast be om grammatiktips ur hjälprutan eller be om en enskild anvisning genom att klicka på den lampa som dyker upp efter satsen. Enskilda anmärkningar ges bara för vissa typfel. Skrivfel eller ordfel måste du själv komma underfund med (eller be någon om hjälp).

Upprepa inte satsens nummer i svaret. Du kan, när som helst och hur ofta som helst, försöka på nytt eller korrigera det du skrivit. Det gör du på vanligt sätt med en raderingstangent (Back space eller Delete).

När du har översatt alla satser ser du antalet rätta lösningar uppe till vänster. Du kan börja på nytt genom att klicka på rutan "Försök på nytt" eller korrigera enskilda svar genom att gå in i respektive fält.

Tycker du att de är svårt, kan du här se några svarsalternativ:

Avsluta
Lopetus

Översätt följande satser eller meningar till finska.

1. Jag deltog inte i lotteriet eftersom jag inte hade möjligheter att vinna någonting.

2. Jag har prövat på olika spel men det har inte hjälpt.

3. Vi har samlat in namnlistor och vi har redan fått ca 100 000 namn.

4. De mängder pengar som jag har vunnit några gånger är små.

5. De hade inte telefonsvararen på så jag kunde inte ens hälsa.

6. Jag kommer att ha mycket nytta av matematik.


^ Upp ^