Kongruensen — ett pärlband

Kongruensen — ett pärlband

I standardfinska följs fortfarande sträng kongruens mellan subjektets och predikatets numerus. Fastän man i tal gärna säger t.ex. He tulee, Eivätkö lapset ole vielä lähteneet?, måste man i vårdat skriftspråk skriva He tulevat, Eivätkä lapset ole vielä lähteneet. Slarva alltså inte med detta, och kontrollera kongruensen särskilt i frågande och nekande satser samt då ordföljden är omvänd.

  1. Övning 1 (rätt: 0/15)