Dua inte!

Dua inte!

Att säga du när man menar man, har spritt sig i finskan från engelskans you (You know — Nog vet man ju det) kanske via talspråket (-- du vet!). I finskan låter detta, särskilt i saktexter, mycket olämpligt och oartigt. Använd 3 person singularis aktiv, s.k. generisk passiv: (Kyllä sen tietää, Näin voi hyvin tehdä), eller riktig passiv (Näin tehdään, Kun tullaan..).

  1. Övning 1 (rätt: 0/15)