"Om inte om sku' ha vari..."

"Om inte om sku' ha vari..."

Öva dig att böja konditionalformerna rätt, särskilt av verb som kadota och pudota, där de slitits ned i tal (putois´, katois´ istället för de korrekta formerna putoaisi, katoaisi). Konditionalformerna är överhuvudtaget slitna i tal precis som i svenskan: Om man sku´göra — Jos tekis´.

  1. Övning 1 (rätt: 0/15)
  2. Övning 2 (rätt: 0/14)
  3. Övning 3 (rätt: 0/10)