"Om inte om sku' ha vari..."

Dina resultat
Tuloksesi
Rätt
Oikein
0/14
Hjälp
Apua
Grammatiktips:
Anvisningar
Ohjeet

Böj verben i rätt person och kontrollera att formerna blir korrekta. Liksom i de andra övningarna kan du genast korrigera felaktiga svar (rött) eller först skriva in alla förslag och sedan kontrollera svaren genom att klicka på rutan "Kolla svaret/svaren".

Tycker du att de är svårt, kan du här se några svarsalternativ:

Avsluta
Lopetus

Böj verben.

minä (skulle sitta)

me (skulle sitta)

he (skulle sitta)

sinä (skulle ha suttit)

te (skulle ha suttit)

hän (skulle ha suttit)

minä (skulle kasta)

me (skulle kasta)

hän (skulle kasta)

he (skulle kasta)

sinä (skulle ha kastat)

te (skulle ha kastat)

he (skulle ha kastat)

hän (skulle ha kastat)


^ Upp ^