"Om inte om sku' ha vari..."

Dina resultat
Tuloksesi
Rätt
Oikein
0/10
Hjälp
Apua
Grammatiktips:
Anvisningar
Ohjeet

Fyll i rutorna med rätt finsk motsvarighet till de svenska verbformerna och hjälpverben som står inom parentes. Avgör varje gång om ha betyder äga eller står som hjälpverb.

Om meningen blir rätt bekräftas den med grönt, om den blir fel anges den med rött och med korrigeringssymbolen. Du kan genast be om en enskild anvisning eller gå tillbaka till den allmänna hjälprutan och sedan göra en korrigering. Du kan också spara korrigerandet tills du utfört alla uppgifter. Använd rutan "Kolla svaret" eller rutan "Försök på nytt".

Tycker du att de är svårt, kan du här se några svarsalternativ:

Avsluta
Lopetus

Fyll i rutorna.

Anna (skulle sakna) minua, jos (jag åkte/for) matkalle ilman häntä. Peni-koirani sen sijaan (skulle inte sakna) minua, jos (jag lämnade) sille tarpeeksi herkkupaloja. Haavaa (skulle inte ha svidit) enää niin paljon, jos ensin (du hade sköljt) sen hyvin juoksevassa vedessä. Keväällä linnut (skulle anlända) aikaisemmin, jos suomen talvi (vore/var) lyhyempi. Viime keväänä moni lintu (skulle ha avlidit), jos huhtikuussa ( inte hade varit) niin lämmintä.


^ Upp ^