Nej och åter nej

Nej och åter nej

De nekande verbformerna och satserna är alltid svåra i finskan, därför att nekningsordet böjs som ett verb och påverkar verbformen, pronimina, partikar och objekt i satsen. Repetera detta med hjälp av grammatiktipsen.

  1. Övning 1 (rätt: 0/27)
  2. Övning 2 (rätt: 0/21)
  3. Övning 3 (rätt: 0/12)