Adverbien vertailuasteet

Aiheseen liittyvät lukutekstit:

- Tapaa ilmaisevista sti-loppuisista adverbeista (miten?, millä tavalla?) voidaan muodostaa komparatiivi ja superlatiivi kuten adjektiiveista.
positiivi

Lauri juoksee nopeasti.
komparatiivi

Pekka juoksee nopeammin.
superlatiivi

Jukka juoksee nopeimmin.

Komparatiivi

- Tapaa ilmaisevan adverbin komparatiivin tunnus on -mmin.
adjektiivin

nopea
kaunis
hidas
vartalo

nopea-
kaunii-
hitaa-
+sti

nopeasti
kauniisti
hitaasti
vartalo + mmin

nopeammin
kauniimmin
hitaammin

- kaksitavuisissa sanoissa a ja ä muuttuvat e:ksi komparatiivin edellä

vahva
selvä
vahva-
selvä-
vahvasti
selvästi
vahvemmin
selvemmin

poikkeus:

hyvä   hyvin    paremmin

Esimerkkejä:

Ensimmäinen tyttö lauloi kauniimmin kuin tämä tyttö.
Aikuiset oppivat vierasta kieltä hitaammin kuin lapset.
Voisitko puhua kovemmin ja selvemmin?

Superlatiivi

  Tapaa ilmaisevien adverbien superlatiivin tunnus on -immin.
adjektiivin vartalo + sti    vartalo + immin

helppohelpo-helpostihelpoimmin
- a, ä ja e menevät pois superlatiivin edellä:
nopea
selvä
iloinen
nopea-
selvä-
iloise-
nopeasti
selvästi
iloisesti
nopeimmin
selvimmin
iloisimmin
- i ja ii muuttuvat e:ksi
siisti
kaunis
siisti-
kaunii-
siististi
kauniisti
siisteimmin
kauneimmin
- kahdesta samasta vokaalista toinen menee pois:
hidas
väsynyt
hitaa-
väsynee-
hitaasti
väsyneesti
hitaimmin
väsyneimmin

poikkeus:

hyvä  hyvin  parhaiten