Imperatiivi - käskymuoto

Aiheseen liittyvät lukutekstit:

Yksikön 2. persoona:


Mene ulos!

Saadaan yksikön 1. persoonan vartalosta.
Minä luen
Minä annan
Minä syön
Minä hymyilen
Minä herään
Minä punnitsen
lue-n
anna-n
syö-n
hymyile-n
herää-n
punnitse-n
Lue!
Anna!
Syö!
Hymyile!
Herää!
Punnitse!
verbityyppi 1
-"-
verbityyppi 2
verbityyppi 3
verbityyppi 4
verbityyppi 5
Negatiivinen muoto: Älä + imperatiivi
Älä syö!
Älä tule!
Esimerkkejä:

Tule tänne!
Avaa ovi!
Sulje ikkuna!


Älä häiritse minua!
Älä mene sinne!
Älä tee noin!

Monikon 2. persoona:


Menkää ulos!Perusmuodon vartalo + -kaa / -kää

Istua
Juoda
Nousta
istu-
juo-
nous-
Istukaa!
Juokaa!
Nouskaa!

Negatiivinen muoto:

Auttaa  autta-
Panna  pan-
Älkää + perusmuodon vartalo + -ko/-kö

Älkää auttako!
Älkää panko!
Esimerkkejä:


Kuunnelkaa minua!
Olkaa kiltisti!
Auttakaa isää!
Älkää menkö sinne!
Älkää tehkö tyhmyyksiä!
Älkää uskoko, mitä hän sanoo!

Adverbit

Adverbi ilmaisee esimerkiksi tapaa, paikkaa ja aikaa.

Tavallisesti tapaa (eli miten joku tekee jotakin) ilmaisee sti-loppuinen adverbi.

adjektiivin vartalo + sti

nopea
hidas
kaunis
tarkka
tavallinen
nopea-
hitaa-
kaunii-
tarka-
tavallise-
nopeasti
hitaasti
kauniisti
tarkasti
tavallisesti

Poikkeuksia ovat:

hyvä
oikea
väärä

hyvin
oikein
väärin
        


Esimerkkejä:

Tyttö laulaa kauniisti.
Hän juoksi liian hitaasti.
Tule tänne nopeasti!
Hän katsoo kaiken tarkasti.
Nukuin hyvin viime yönä.

Paikkaa ilmaisevia adverbeja ovat esimerkiksi

alas, alhaalla, alhaalle, alhaalta
ylös, ylhäällä, ylhäälle, ylhäältä
edessä, eteen, edestä
kaukana, kauas, kaukaa
oikealla, oikealle, oikealta
vasemmalla, vasemmalle, vasemmalta
ulkona, ulos, ulkoa
poissa, pois

Esimerkkejä:

Talon edessä on auto.
Bussi kääntyy oikealle.
Lapset ovat ulkona.

Aikaa ilmaisevia adverbeja ovat esimerkiksi

aikaisin
aina
joskus
eilen
heti
myöhään
usein
kerran
tänään
pian
nyt
harvoin
kahdesti (=2 kertaa)
huomenna
kohta


Esimerkkejä:

Minä käyn harvoin elokuvissa.
Eilen oli kaunis sää.
Olemme olleet kahdesti aikaisemmin täällä.
Tulen pian.
Hän lähti heti.