Partitiivi

Aiheseen liittyvät lukutekstit:

Partitiivin päätteet ovat

-a / -ä ,
-ta / -tä ,
-tta / -ttä

Partitiivi vastaa kysymyksiin ketä? mitä? kuinka monta?
Jos sanassa on astevaihtelu, partitiivissa on vahva aste.


 

Muodostus:

1. Pääte on -a / -ä, kun sanan lopussa on yksi vokaali.

talo
omena
nimi (nime-)
taloa
omenaa
nimeä  


Jos i-loppuisen sanan vartalon lopussa on e, on partitiivissa myös e.
Esimerkkejä:

  mukava poika
  matala pöytä
  hieno pankki
  lehti
  joki


kaksi mukavaa poikaa
monta matalaa pöytää
kolme hienoa pankkia
monta lehteä
kaksi jokea

Huom!  kieli- ja uusi- sanatyypit: partitiivin pääte on -ta/-tä, koska se liitetään konsonanttivartaloon.
kieli
pieni
uusi
vuosi
kiele-
piene-
uude-
vuode-
kiel-tä  monta pien kiel
pien-tä
uut-ta  hyvää uutta vuotta!
vuot-ta

2. Pääte on -ta / -tä, kun sanan lopussa on kaksi vokaalia tai konsonantti.
puu
puhelin
puuta
puhelinta

Huom!  ia- ja ea/eä-loppuiset sanat: partitiivin pääte on -a/-ä.

 

asia
nopea
tärkeä
asiaa
nopeaa
tärkeää

 

Esimerkkejä:
  työ
  televisio
  tie
  museo

  lyhyt mies
  olut
  kaunis sävellys
Hänellä ei ole työ.
kaksi televisiota
monta tie
viisi museota

kaksi lyhyt mies
kolme olutta
monta kaunista sävellys

Huom! nen-loppuisissa sanoissa partitiivin pääte lisätään konsonanttivartaloon:
  suomalainen
  ihminen
  sininen
suomalaise-
ihmise-
sinise-
suomalaista
ihmis
sinis

3. Pääte on -tta / -tta, kun sanan lopussa on -e
  kone     konetta

Esimerkkejä:
  perhe
  huone
  kappale
kaksi perhettä
montako huonetta?
10 kappaletta

Yksikön partitiivin käyttö:

1. Numero + partitiivi (kun jotakin on enemmän kuin 1)

2 punaista omenaa
5 naista
20 kaunista kukkaa

monta kissaa
puoli vuotta
pari appelsiinia

2. Aine- ja abstraktisanat
  kahvi
  maito
  liha

  raha
  aika
Haluatko kahvia?
litra maitoa
kilo lihaa

Hänellä on tarpeeksi rahaa.
Onko sinulla aikaa?

3. Negatiivinen lause + partitiivi

A) Objektilauseet

Pekka ei lue lehteä.

B) Eksistentiaalilauseet

Täällä ei ole puhelinta

C) Omistuslauseet

Minulla ei ole autoa.

4. Objektilauseen tekeminen (prosessi) on kesken

- Missä Liisa on?
- Hän pesee vielä ikkunaa.

5. Millaista jokin on?

A) Lauseessa ei ole subjektia.

Ulkona on lämmin.

B) Lauseen subjekti on aine- tai abstraktisana.

Tupakka on myrkyllis.