1. Alkutekstit

Lue ensin teksti kokonaan ja tutustu tekstin sanastoon. Tämän jälkeen voit käydä tekstin läpi lyhyissä jaksoissa ja vastata monivalintatehtäviin.

Lukutekstin

aika, aja-, aika-     time
alennusmyynti, -myynni-, -myynti-     bargain sale
alkaa, alan, alkoi, alkanut     start, begin
ambulanssi, ambulanssi-     ambulance
antaa, annan, antoi, antanut     give
apu, avu-, apu-     help
asiakas, asiakkaa-, asiakas-     customer, client
aviopari, aviopari-     married couple
bussipysäkki, -pysäki-, -pysäkki-     bus stop
edessä     in front of
ehtiä, ehdin, ehti, ehtinyt     have time
ei lainkaan     not at all
eläke, eläkkee-, eläke-     pension
ensiapuosasto, -osasto-     emergency ward
ensimmäinen, ensimmäise-, ensimmäis-     first
hakea, haen, haki, hakenut     get
haluta, haluan, halusi, halunnut     want
helmikuu     February
henkilö, henkilö-     person
henkilötiedot     personal data
henkilötunnus, -tunnukse-, -tunnus-     identity number
hyvällä mielellä     in a good mood
ihminen, ihmise-, ihmis-     human being
ikkunapöytä, -pöydä-, -pöytä-     table next to a window
iloinen, iloise-, ilois-     glad
iltapäivä, iltapäivä-     afternoon
iltavuoro, iltavuoro-     evening shift
iso, iso-     big
istua, istun, istui, istunut     sit
jono, jono-     queue
joutua, joudun, joutui, joutunut     have to; get into
juoda, juon, joi, juonut     drink
juosta, juoksen, juoksi, juossut     run
juotava     something to drink
juuri (adv.)     just
jättää, jätän, jätti, jättänyt     leave
jäädä, jään, jäi, jäänyt     stay
jäätelöannos, -annokse-, -annos-     portion of ice cream
kaatua, kaadun, kaatui, kaatunut     fall
kaikki     everybody, all
kassa, kassa-     cash box
kassi, kassi-     bag
katu, kadu-, katu-     street
kauppa, kaupa-, kauppa-     shop, store
kaupunki, kaupungi-, kaupunki-     town
keittiö, keittiö-     kitchen
kertoa, kerron, kertoi, kertonut     tell
keskellä     in the middle of
keski-ikäinen, -ikäise-, -ikäis-     middle-aged
keskiolut, -olue-, olut-     medium strength beer
kestää, kestän, kesti, kestänyt     last; endure
kiire     hurry
kipu, kivu- kipu-     pain
kokis     coke (Coca Cola)
kokki, koki-, kokki-     cook; chef
kolpakko, kolpako-, kolpakko-     tankard, mug (pint)
koodinumero, -numero-     code number
koti, kodi-, koti-     home
kova, kova-     hard
Kroatia     Croatia
kuitti, kuiti-, kuitti-     receipt
kunnolla     properly
kuukausi, kuukaude-, kuukaut-     month
kysyä, kysyn, kysyi, kysynyt     ask
kännykkä, kännykä-, kännykkä-     mobile phone
käteinen, käteise-, käteis-     cash
lapsi, lapse-, las-     child
lasi, lasi-     glass
lasku, lasku-     bill, check
levätä, lepään, lepäsi, levännyt     rest
lievä, lievä-     slight
liika, liia-, liika-     too much
liike, liikkee-, liike-     shop, store; movement
lisätutkimus, -tutkimukse-, -tutkimus-     further examination
liukastua, liukastun, liukastui, liukastunut     slip
lomake, lomakkee-, lomake-     form, blank
lonkero, lonkero-     gin long drink
loppu, lopu- loppu-     end
lopuksi     finally
lähellä oleva     near-by
lähettää, lähetän, lähetti, lähettänyt     send
lämmin, lämpimä-, lämmin-     warm
lääkäri, lääkäri-     doctor, physician
maksaa, maksan, maksoi, maksanut     pay; cost
maksupalvelu, maksupalvelu-     payments agreement (budget account)
mennä, menen, meni, mennyt     go
mies, miehe-, mies-     man
muistaa, muistan, muisti, muistanut     remember
mukaansa     with her/him
murtua, murrun, murtui, murtunut     break
muutama     a few
nainen, naise-, nais-     woman
nilkka, nilka-, nilkka-     ankle
nimipäivä, -päivä-     name day
nostaa, nostan, nosti, nostanut     lift; draw money from one´s account
nousta, nousen, nousi, noussut     rise
numero, numero-     number
nuori, nuore-, nuor-     young
nurkkapöytä, -pöydä-, -pöytä-     corner table
nyrjähtää, nyrjähdän, nyrjähti, nyrjähtänyt     get sprained
näyttää, näytän, näytti, näyttänyt     show; seem; look
odottaa, odotan, odotti, odottanut     wait
olut, olue-, olut-     beer
ottaa, otan, otti, ottanut     take
paarit     stretcher, litter
pahalla tuulella     in a bad mood
pakko     compulsion
minun on pakko     I´m obliged to, I have to
paljon     a lot of, much
palvella, palvelen, palveli, palvellut     serve
pankki     bank
pankkiautomaatti, -automaati-, -automaatti-     cash dispenser, cashomat
pankkitili, -tili-     bank giro account
pariskunta, -kunna-, -kunta-     (married) couple
perhe, perhee-, perhe-     family
perillä     at the destination, there
pitää, pidän, piti, pitänyt     like; keep; have to
polvi, polve-     knee
puhelinlasku, -lasku-     phone bill
puhelinnumero, -numero-     phone number
pullo, pullo-     bottle
punaviini, -viini-     red wine
pyytää, pyydän, pyysi, pyytänyt     ask, request
päivä, päivä-     day
päästä, pääsen, pääsi, päässyt     get; be let
raha, raha-     money
rauhoittua, rauhoitun, rauhoittui, rauhoittunut     calm down
ravintola, ravintola-     restaurant
rouva, rouva-     married woman, lady, madam
runsaasti     plenty of
ruokalista, -lista-     menu
ruokatilaus, -tilaukse-, -tilaus-     order for food
sairaala, sairaala-     hospital
sairaanhoitaja, -hoitaja-     nurse
saldo, saldo-     balance (of account)
samalla     simultaneously
seisoa, seison, seisoi, seisonut     stand
selkä, selä-, selkä-     back
seuraava     next
sisälle     in
soittaa, soitan, soitti, soittanut     call; play
syntymäpäivä, -päivä-     birthday
sähkölasku, -lasku-     electricity bill
särky, säry-, särky-     ache
tammikuu, tammikuu-     January
tarkistaa, tarkistan, tarkisti, tarkistanut     check
tarvita, tarvitsen, tarvitsi, tarvinnut     need
tilanne, tilantee-, tilanne-     situation
tilata, tilaan, tilasi, tilannut     order
tili, tili-     account
toimisto, toimisto-     office
toimittaa, toimitan, toimitti, toimittanut (viedä)     deliver
toinen, toise-, tois-     other, another
toiseksi viimeinen     the second last
toisella puolella seisova     standing on the other side
tuhat, tuhanne-, tuhat-     a thousand
tukiside, -sitee-, -side-     protective bandage
tuoppi, tuopi-, tuoppi-     tankard, mug (pint)
tuska, tuska-     pain
tutkia, tutkin, tutki, tutkinut     examine, study
tuuli, tuule-, tuul-     wind
tyttö, tytö-, tyttö-     girl
työvuoro, -vuoro-     (work) shift
täynnä     full
täyttää, täytän, täytti, täyttänyt vuosia     turn (years of age)
vaihtaa, vaihdan, vaihtoi, vaihtanut     change
vain     only
vaiva, vaiva-     trouble, ailment
valtava, valtava-     tremendous
vanha, vanha-     old
vasen, vasemma-, vasen-     left
viedä, vien, vei, vienyt     take
vieressä     beside
vieressä istuva     sitting beside
viikko, viiko-, viikko-     week
viimeinen, viimeise-, viimeis-     last
vuokra, vuokra-     rent
vuoro, vuoro-     turn
vähän     a little
yhtäkkiä     suddenly
yksin     alone
ylös     up
yrittää, yritän, yritti, yrittänyt     try