Duunioppi / Työssäoppiminen / Yleistä / Arviointilauantai 26.9.2020

Arviointi

Työssäoppiminen on osa ammattiopintoja.

Työssäoppimisen arviointi suoritetaan samojen arviontiohjeiden mukaan kuin muukin arviointi. Arvioinnin pohjaksi koulutuksen järjestäjä laatii työssäoppimisen tavoitteet.

Työssäoppimisen arvioinnin suorittavat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessa. Arviointi perustuu vuoropuheluun, jossa opiskelija arvioi omaa kehittymistään, mahdollisuuksiaan oppia sekä tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tavoitteena on edistää opiskelijan oppimista.

Työssäoppimisjakson arvioinnin toteutuksesta vastaavat opettaja yhdessä työnantajan nimeämän henkilön kanssa. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien osana, joihin työssäoppiminen sisältyy.

Tutkintotodistukseen merkitään näkyviin työssäoppimisen laajuus, mutta ei erillistä arvosanaa.

Kokonaisarvioinnin lisäksi työssäoppimisen aikana voidaan suorittaa pienempien kokonaisuuksien arviointia ja opiskelija voi suorittaa itsearviointia. Arviointia helpottavat valmiit, opiskelijan mukaan räätälöidyt arviointilomakkeet.

Näytöt ovat työelämän kanssa yhteistyössä järjestettäviä opinnäytteitä tai tilanteita, joissa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Sivu päivitetty 11.1.2006

AMMe