Duunioppi / Työssäoppiminen / Osapuolet / Opettajalauantai 26.9.2020

Opettaja

Selvittää eri osapuolille työnjaon ja tehtävät.

Suunnittelee työssäoppimisjaksot yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa.

Huolehtii tiedottamisesta.

Huolehtii arvioinnin toteutumisesta ja osallistuu arviointiin.

Sivu päivitetty 5.9.2005

AMMe