Duunioppi / Työssäoppimisen edellytykset / Terveys / Päihteetmaanantai 1.6.2020

Päihteet

Päihteitä ovat tupakka, alkoholi, huumeet ja lääkkeet. Niiden jatkuva ja runsas käyttö aiheuttaa riippuvuutta.

1. Tupakka

Tupakkatuotteita ovat savukkeet, sikarit, piipputupakka, nuuska (hienoksi jauhettua tupakkaa, johon on sekoitettu erilaisia lisäaineita) ja mälli (tupakanlehdistä valmistettua sitkeää massaa).

Miksi tupakoidaan?

Monet nuoret aloittavat tupakoida, koska kaveritkin tupakoivat. He haluavat vaikuttaa enemmän aikuisilta ja heidän mielestään tupakointi on hienoa ja miehekästä.

Tupakointi aloitetaan usein myös pelkästä uteliaisuudesta. Halutaan jännitystä ja seikkailua elämään. Usein tupakoinnilla pyritään peittämään omaa epävarmuutta. Aloittamisen syynä voi olla myös virikkeetön ajanvietto; tupakoidaan, koska ei ole muutakaan tekemistä.

Tupakoinnista tulee helposti tapa ja muutama kokeilu saattaa johtaa riippuvuuteen. Opettele sanomaan rohkeasti "ei kiitos", jos sinulle tarjotaan tupakkaa. Kannattaa liittyä oma-aloitteisesti mukaan esim. terveellisiin liikuntaharrastuksiin, koska niiden on todettu ehkäisevän tupakointia.

Tupakoinnin haitat

Tupakka sisältää monia terveydelle vaarallisia aineita. Tupakkaa poltettaessa syntyy häkää ja tupakkatervaa. Lisäksi tupakassa on nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta. 

Tupakointi aiheuttaa mm. seuraavia terveyshaittoja:

- vastustuskyky heikkenee

- päänsärky, väsymys

- pintaverenkierto heikkenee

- sydän rasittuu, pulssi nopeutuu

- suun, nielun, keuhkojen ja korvien tulehdukset

- hampaiden ja ikenien heikkeneminen

- keskittymisvaikeudet

- haju- ja makuaisti heikkenee ja

- lisää riskiä sairastua erilaisiin syöpäsairauksiin, erityisesti keuhkosyöpään.

Terveyshaittojen lisäksi tupakointiin kuluu paljon rahaa  ja tupakointi aiheuttaa hajuhaittoja. Raskaana olevan naisen ei tulisi tupakoida, koska tupakointi on vaarallista sikiölle.

Passiivinen tupakointi

Passiivinen tupakointi tarkoittaa sitä, että joutuu hengittämään ilmaa, jossa on tupakansavua, vaikka ei itse polta. Kysy aina lupa, jos aiot polttaa muiden ihmisten seurassa. Vältä tupakointia erityisesti silloin, jos huoneessa on lapsia.

Tupakkalaki

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty päiväkotien ja oppilaitosten sisätiloissa, julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Lisäksi tupakointi on kielletty yleisissä kulkuneuvoissa ja työpaikkojen yhteisissä ja asiakkaille varatuissa tiloissa.

Tupakointi työpaikoilla

Työnantajan harkinnan mukaan tupakointiin voidaan osoittaa aikuisille erillinen tupakkahuone, josta savu ei leviä työpaikan muihin tiloihin.

Tupakoinnin lopettaminen

Monet tupakoitsijat haluaisivat lopettaa tupakoinnin, koska siitä on monenlaista haittaa. Lopettaminen on monille vaikeaa, koska se aiheuttaa vieroitusoireita. Oleellista onnistumiselle on vakaa lopettamispäätös ja siinä pysyminen.

Tupakoinnin lopettamiseen on kehitetty erilaisia korvikehoitoja. Tällaisia ovat ihoon kiinnitettävä nikotiinilaastari ja nikotiinipurukumi.

Joskus lopettaminen on helpompaa ryhmässä. Terveyskeskuksissa tai työpaikoilla voi olla ryhmiä, joissa yhdessä yritetään lopettaa tupakointi. Mene rohkeasti mukaan ja pidä kiinni lopettamispäätöksestäsi. Saat lisää itseluottamusta ja muut arvostavat sinua ja päätöstäsi.

2. Alkoholi

Alkoholi tarkoittaa yleensä etyylialkoholia eli etanolia. Etyylialkoholi on päihdyttävä ja huumaava aine, joka vaikuttaa hermoston toimintaan. Etyylialkoholi on myös solumyrkky, joka aiheuttaa kudosvaurioita maksassa ja hermokudoskatoa.

Oluet, siiderit ja monet viinit ovat mietoja alkoholijuomia. Viinat, konjakit, viskit ja monet liköörit ovat väkeviä alkoholijuomia.

Alkoholin käyttö

Alkoholia käytetään usein juhlien yhteydessä. Ravintoloissa alkoholia nautitaan seurustelujuomana. Kotona saunan jälkeen tai ystävien kesken ruokaillessa voi olla myös tapana käyttää alkoholia. 

On ihmisiä, jotka juovat alkoholia vain vähän tai eivät juo ollenkaan. Toiset taas juovat alkoholia usein ja paljon kerrallaan. Aivan pienistä alkoholimääristä ei yleensä ole haittaa terveydelle, mutta sen liiallinen käyttö aiheuttaa ongelmia käyttäjälleen. 

Liiallisen alkoholin käytön syitä voivat olla esim. yksinäisyys, kavereiden houkuttelu, rohkaisuryypyn ottaminen tai ryypyn ottaminen murheeseen. Opettele sanomaan "kiitos ei", jos joku houkuttelee sinua käyttämään liikaa alkoholia.

Alkoholin aiheuttamat haitat

Alkoholin juominen vaikuttaa lamaannuttavasti sekä fyysisiin että henkisiin toimintoihin. Sanotaan, että ihminen on humalassa. Tällöin ihminen käyttäytyy usein miten vapautuneemmin ja vilkkaammin kuin selvänä. Samalla arvostelu- ja huomiointikyky sekä lihasten hallinta heikkenevät. Mitä enemmän alkoholia nautitaan, sitä vaikeampaa on hallita omaa käyttäytymistä. Jos juomista jatketaan edelleen, seurauksena voi olla kohtalokas alkoholimyrkytys ja tajuttomuus.

Alkoholin imeytymiseen vaikuttavat nautitun alkoholin määrä, henkilön koko, nauttimisnopeus ja henkilön tottumus alkoholiin. Alkoholin nauttiminen aiheuttaa mm. seuraavia terveyshaittoja:

- mielenterveysongelmat

- hermostosairaudet

- haima- ja maksasairaudet sekä

- hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet.

Näiden lisäksi alkoholi lisää tapaturmia ja liikenneonnettomuuksia, aiheuttaa vammautumisia ja lihottaa. Odottavan äidin ei pitäisi nauttia alkoholia, koska se on vaarallista kehittyvälle lapselle.

Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäytöstä voi seurata vakava myrkytys. Jos sinulla on säännöllinen lääkitys, kannattaa kysyä lääkäriltä voitko nauttia alkoholia.

Alkoholi ja työelämä

Alkoholin käytöstä aiheutuu haittaa työpaikoilla. Alkoholisoituneet henkilöt voivat olla töistä poissa jopa useita viikkoja. Vähempi käyttökin voi aiheuttaa lyhyitä poissaolojaksoja ja työntekijä saattaa tulla töihin krapulassa.

3. Huumeet

Huumeella tarkoitetaan jokaista huumaantumistarkoituksessa käytettyä ainetta. Huumausaine on huumetta rajatumpi käsite. Suomessa huumausaineita ovat huumausaineasetuksessa erikseen luetellut aineet. Huumaavasti vaikuttavia aineita ovat myös tietyt lääkkeet (uni-, rauhoittavat- tai kipulääkkeet), mikäli niitä käytetään lääkärin ohjeiden vastaisesti. Teknisiä liuottimia, puhdistusaineita, lakkoja ja liimoja haistellaan myös huumaavassa tarkoituksessa (imppaus).

Suomessa yleisesti käytettäviä huumausaineita ovat:

- kannabis

- erilaiset lääkkeet

- amfetamiini ja sen johdannaiset

- opiaatit, etenkin heroiini

- kokaiini ja sen johdannaiset

- LSD ja

- nuuhkimalla käytettävät liimat, lakat ja tekniset liuottimet.

Miksi huumeita käytetään?

Yleisimmin huumausaineita kokeillaan uteliaisuudesta tai siksi, että kaveritkin käyttävät huumeita. Murrosiässä nuoret kapinoivat vanhempia, koulua ja opettajia vastaan ja haluavat huumeiden käytöllä osoittaa halua itsenäiseen elämään. Joillakin nuorilla on monenlaisia ongelmia omassa perhepiirissä, mikä ajaa heidät kokeilemaan huumeita.

Huumeiden jatkuva käyttö aiheuttaa riippuvuutta, mutta jo yksikin kokeilu voi johtaa riippuvuuteen, eli voi jäädä koukkuun.

Huumeiden vaikutukset

Huumeet vaikuttavat ihmisen aivoihin. Huumeenkäyttäjän ajattelu ja käyttäytyminen muuttuvat ennalta arvaamattomaksi.

Huumausaineiden vaikutukset ovat erilaisia. Jotkut huumeet:

- kohottavat hetkeksi mielialaa ja lisäävät vireyttä tai tekevät levottomaksi (amfetamiini, ekstaasi)

- antavat rauhoittavan tunteen (heroiini) tai

- aiheuttavat aistiharhoja (LSD).

Huumeiden käytöstä aiheutuu monenlaista haittaa terveydelle. Niiden käyttö vaurioittaa aivoja ja hermostoa. Käytön välittömiä vaikutuksia voivat olla esim. myrkytysvaara, halvaantuminen ja kuolemanvaara. Muita terveyshaittoja ovat masennus, mielisairaudet, aliravitsemus ja huono yleiskunto. Lisäksi käytön seurauksena oppimiskyky ja muisti heikkenevät, itsemurhat, tapaturmat ja vammautumiset lisääntyvät. Huumeruiskujen kautta leviävät helposti vakavat tarttuvat taudit (HIV, maksatulehdus).

Terveyshaittojen lisäksi huumeiden käyttö aiheuttaa murhetta lähiomaisille, omaisuusrikoksia, kiristyksiä, ryöstöjä ja vankilatuomioita. Huumeita käyttäneen henkilön mieliala voi vaihdella nopeasti. Välillä hän on vihainen, välillä masentunut. Huumeiden vaikutuksen alaisena hän saattaa tehdä sellaisia asioita, joita joutuu myöhemmin katumaan.

Mitä laki sanoo huumeista?

Lain mukaan huumeiden valmistus, myynti, maahantuonti ja hallussapito ovat rikoksia. Huumeiden myyjiä liikkuu usein nuorten suosimissa paikoissa esim. tanssipaikoilla, konserteissa tai kaduilla. Älä ota vastaan tuntemattomilta ihmisiltä tavaroita, koska olet itse vastuussa siitä mitä kuljetat.

Myös kaverisi saattaa tarjota sinulle huumeita. Sano rohkeasti "kiitos ei". Muista, että sinulla itselläsi on vastuu omasta elämästäsi, ei kavereillasi. Rakenna elämäsi muiden asioiden kuin huumeiden varaan.

Käytön lopettaminen

Huumeiden käyttö on mahdollista lopettaa. Lopettaminen edellyttää kuitenkin sitä, että huumeidenkäyttäjä itse haluaa lopettaa niiden käytön. Kukaan ei kadu sitä, että lopettaa huumeiden käytön. Käytön lopettaminen onnistuu harvoin yksin. Apua voi hakea asiantuntijoilta, esim. lääkäriltä, päihdetyöntekijältä jne.

Käytön lopettaminen tarkoittaa sitä, että on opeteltava kokonaan uusi elämäntapa, ilman huumeita. Irrottautuminen entisistä huumekavereista vaatii myös suurta päättäväisyyttä ja itsekuria. 

PÄIHTEET, moniste (DOC)

Sivu päivitetty 17.12.2005

AMMe