Duunioppi / Työelämän peruskäsitteet / Työnantaja / Kuntouttava työtoimintalauantai 26.9.2020

Kuntouttava työtoiminta

Työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan.

Tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Työpaikkana on 

  • työ- tai toimintakeskus
  • kunnan toimipiste
  • järjestö
  • säätiö
  • seurakunta.

Ei ole mahdollista työkyvöttymyyseläkeläisille.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvelvollisuus on kunnilla.

Työtoiminta on kunnan ja työvoimaviranomaisten kountoutusta, työllistymistä ja elämänhallintaa edistävä viimesijainen aktivointitoimenpide.

Sivu päivitetty 5.9.2005

AMMe