Duunioppi / Työssäoppiminen / Turvallisuuslauantai 26.9.2020

Turvallisuus

Työturvallisuus huomioidaan ennen työssäoppimsen alkua. Opettaja ja työnantaja selvittävät työssäoppimiseen liittyvät työturvallisuusasiat.

Työturvallisuudesta vastaa työnantaja.

Työnantajan ja oppilaitoksen on yhdessä varmistettava, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita.

Työntekijän on noudatettava työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä, käytettävä suojavälineitä ja työvaatteita.

Sivu päivitetty 16.9.2005

AMMe