Duunioppi / Työssäoppimisen edellytykset / Ammattitaito / Työturvallisuuslauantai 26.9.2020

Työturvallisuus

Työturvallisuudella tarkoitetaan työpaikan olosuhteiden järjestämistä mahdollisimman turvallisiksi.

Työnantajan ja opettajan on jo ennen työssäoppimisen alkua huomioitava työssäoppimisen järjestelyissä työturvallisuusasiat.

Työtilat ja työvälineet eivät saa aiheuttaa vaaraa työssäoppijalle.  Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä ei joudu työssä vaaraan.

Turvallisuuteen vaikuttavat myös työpaikan järjestys, siisteys, valaistus ja työrauha. Hyvä järjestys ja järjestelmällisyys on osa työturvallisuutta.

Työnantajan on huolehdittava että työntekijällä on tarvittavat suojavälineet

  • suojalasit
  • kuulosuojaimet
  • suojakypärä
  • suojahaalarit
  • turvakengät
  • sormisuojat tai käsineet.

Työntekijän on käytettävä suojavälineitä ja työvaatteita.

Työntekijän on noudatettava työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä. Jos työntekijälle sattuu onnettomuus ja hän ei ole käyttänyt suojavälineitä. Työntekijä voi joutua itse maksamaan vahingot.

Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle, jos hän huomaa vikoja tai vaaroja työpaikan koneissa, laitteissa tai työmenetelmissä.

 

Sivu päivitetty 15.9.2005

AMMe