Duunioppi / Työelämän peruskäsitteet / Työntekijän velvollisuudetlauantai 26.9.2020

Työntekijän velvollisuudet

- työtehtävien suorittaminen

- neuvon kysyminen

- asaianmukainen pukeutuminen

- hyvä käyttäytyminen

- työaikojen noudattaminen

- taukoaikojen noudattaminen

- sairastumisesta ilmoittaminen

- työturvallisuusmääräysten noudattaminen

- lakien, työehtosopimusten ja työsopimusten noudattaminen.

Sivu päivitetty 5.9.2005

AMMe