Duunioppi / Työelämän peruskäsitteet / Työnantajan velvollisuudetlauantai 26.9.2020

Työnantajan velvollisuudet

- palkan maksaminen

- työturvallisuudesta huolehtiminen

- työntekijöiden tasapuolinen kohteleminen

- työpaikkaa koskevien määräysten tiedottaminen työntekijöille

- lakien, työehtosopimusten ja työsopimusten noudattaminen.

 


 

Lisötietoa löydät osoitteesta Työturvallisuuskeskus.

Sivu päivitetty 5.9.2005

AMMe