Duunioppi / Työssäoppimispaikatkeskiviikko 28.10.2020

Työssäoppimispaikat

Mihin työssäoppimaan

Työssäoppiminen järjestetään opiskelijan tavoitteiden mukaiseen työpaikkaan. Työssäoppimispaikoiksi soveltuvista työpaikoista on säädetty asetuksessa.

Koulutuksen järjestäjä määrittää työssäoppimisen järjestämissuunnitelmassa opetussuunnitelmaan perustuen työssäoppimispaikkojen hyväksymisen edellytykset. Näitä ovat mm. työpaikan toiminnan edellytykset, tilat, laitteet, työsuojeluasiat ja työpaikkaohjaajille asetettavat vaatimukset.

Ennakolta tulee varmistaa niin työpaikan työturvallisuusasiat kuin myös opiskelijan työturvallisuuteen liittyvä osaaminen.


Opiskelija on opiskelija myös työssäoppimisjaksoilla.  
Opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan, eikä opiskelijalle makseta palkkaa.

Sivu päivitetty 4.7.2005

AMMe