Duunioppi / Työssäoppimisen edellytykset / Matkailu- ravitsemis- ja talousalakeskiviikko 28.10.2020

Matkailu- ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala on erilaisten kotityöpalvelujen, kotitalouksien käyttämien hyödykkeiden ja puhtauspalveluiden myyntipalvelua.

Palveluilla tuetaan ihmisiä selviämään kodeissaan tai kodinomaisissa laitoksissa. Palveluiden vaikutus näkyy ihmisten ja elinympäristön terveellisyydessä, viihtyisyydessä, turvallisuudessa sekä kiinteistöjen kunnossa ja kestävyydessä.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työpaikkoja ovat mm. koulujen, päiväkotien, palvelukotien, sairaaloiden, ravintoloiden sekä asuntoloiden keittiöt, pesulat, leipomot, pikaruokapaikat ja asiakkaiden kodit.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattilaisella tulee olla halu palvella erilaisia asiakkaita.

Asiakaspalvelutilanteissa tarvitaan luontevia ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kansainvälisyys lisääntyy ja kulttuurien tuntemus ja jonkinlainen kielitaito on välttämättömyys.

Kestävän kehityksen edistämisen edellytyksenä on kulutuksen ja ympäristön suhteen ymmärtäminen sekä vähemmän kuormittavan tuotanto- ja kuluttamistavan omaksuminen.

 

Sivu päivitetty 14.9.2005

AMMe