Duunioppi / Työssäoppimisen edellytykset / Terveys / Psyykkinen jaksaminenmaanantai 1.6.2020

Psyykkinen jaksaminen

Mieleltään terve ihminen jaksaa tehdä työnsä ja opiskella. Hän on yleensä tyytyväinen elämäntilanteeseensa, iloinen, ystävällinen, kärsivällinen, yhteistyökykyinen ja toimintakykyinen.


Mielialamme vaihtelevat päivittäin. Tähän vaikuttavat päivittäiset tapahtumat, pettymykset, menetykset, onnistumiset, elämykset, terveys sekä levon  ja ravinnon määrä.


Päivittäiset mielialan vaihtelut kuuluvat normaaliin elämään. Sopeutumis- ja joustamiskyvyn paraneminen iän myötä kuuluu ihmisen kehitykseen.


Jännittäminen

Uudet tilanteet jännittävät aina. Jännitys aiheuttaa hikoilua, punastumista, päänsärkyä, sydämentykytystä ja vatsavaivoja. Sopiva jännitys auttaa pääsemään hyvään lopputulokseen.


Jos jännittäminen haittaa sinun normaalia elämääsi kannattaa jännitämisen aiheuttaneesta asista keskustella läheistensi kanssa.

Jos työssäoppiminen jännittää, kannattaa työssäoppimiseen valmistautua mahdollisimman hyvin. Keskustele työssäoppimisesta opettajasi kanssa. Kysy neuvoa ja pyydä apua sinua askarruttaviin asioihin. 

Muista, että kaikki jännittävät uusia asioita. Pieni jännitys parantaa työsuoritusta.

 

Sivu päivitetty 8.10.2005

AMMe