Duunioppi / Lomakkeet / Arviointilauantai 26.9.2020

Arviointi

Työssäoppimisen arviointi suoritetaan samojen arviontiohjeiden mukaan kuin muukin arviointi. Arvioinnin pohjaksi koulutuksen järjestäjä laatii työssäoppimisen tavoitteet. 

Työssäoppimisjakson lopussa tehdään jakson arviointi. Arviointi kohdennetaan jakson tavoitteisiin, työelämän pelisääntöjen omaksumiseen ja järjestelyjen sujumiseen.

Arviointi perustuu vuoropuheluun, jossa opiskelija arvioi omaa kehittymistään, mahdollisuuksiaan oppia sekä tavoitteiden saavuttamista.

Työssäoppimisjakson arvioinnista vastaa opettaja yhdessä työnantajan nimeämän henkilön kanssa. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien osana, joihin työssäoppiminen sisältyy.

Tutkintotodistukseen merkitään näkyviin työssäoppimisen laajuus, mutta ei erillistä arvosanaa.

Kokonaisarvioinnin lisäksi työssäoppimisen aikana voidaan suorittaa pienempien kokonaisuuksien arviointia ja opiskelija voi suorittaa itsearviointia. Arviointia helpottavat valmiit, opiskelijan mukaan räätälöidyt arviointilomakkeet.

Näytöt ovat työelämän kanssa yhteistyössä järjestettäviä opinnäytteitä tai tilanteita, joissa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon.

TYOELAMAN PELISAANNOT (DOC)
TAVOITTEE KASI- JA TAIDETEOLLISUUS (DOC)
ARVIOINTI KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS (DOC)
ITSEARVIOINTI, KUDONTA (DOC)
HUONEEN SIIVOUS tehtava- ja arviointimoniste (DOC)

Sivu päivitetty 10.8.2005

AMMe