Duunioppi / Lomakkeetkeskiviikko 28.10.2020

Lomakkeet

Työssäoppimisen toteuttamisen apuna käytetään erilaisia lomakkeita.
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen käytönnön toteutuksen tukena käytetään sopimus-,  ohjaus- ja arviointilomakkeita.

Ennen työssäoppimisjakson aloittamista työnantajan ja koulutuksen järjestäjän on yhdessä varmistettava, että opiskelija on perehtynyt kyseessä olevaan työhön sekä sitä koskeviin työturvallisuussäännöksiin ja -määräyksiin ja että hän osaa noudattaa työsuojeluohjeita.

Työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten, kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

Lomakkeiden tarkoitus on auttaa ja turvata opiskelijan työssäoppimisen sujumista.

Sivu päivitetty 6.2.2006

AMMe