Kärkisorvin käyttö
Työsuojeluohjeet
Metalliteollisuus Suomessa
Metalliteollisuuden yrityksiä ja tuotteita
Hitsaus - varotoimenpiteitä
Ammattilaisen työvälineitä


SanastoKielioppiTyönhakuOhjeet

 

Suomalaisen metalliteollisuuden tuotteista noin puolet menee vientiin. Ala on tärkein viejämme yhdessä metsäteollisuuden kanssa.

Usein metalliteollisuudella käsitetään vain ns. raskaat alat, kuten kaivostoiminta, terästuotanto ja koneteollisuus. Metalliteollisuus on kuitenkin hyvin monipuolista. Terästeollisuuden tuotteisiin kuuluvat mm. matkapuhelimet, hissit, traktorit, televisiot ja dieselmoottorit.

Metalliteollisuus jaetaan seitsemään eri alaan. Metalliteollisuutta ovat kaivostoiminta, metallien perusteollisuus, metallituoteteollisuus, koneteollisuus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä kulkuneuvoteollisuus.

Metalliteollisuuden tuotanto on viime vuosina kasvanut huomattavasti muuta teollisuustuotantoa nopeammin. Kasvu perustuu sekä kasvavaan vientiin että kotimaiseen kysyntään. Suomalainen metalliteollisuus menestyy korkean teknologian tuotteillaan, mikä vaatii jatkuvaa tuotekehittelyä ja tehokasta tutkimusta. Nykyisin metalliteollisuudessa työskenteleviltä vaaditaan hyvää koulutusta ja ammattitaitoa.