MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Sven Willner
Född:
12.4.1918
Bosatt:
Åbo
Yrke:
Utbilding:
folkskola, socionom 1947.
"Jag är nog mer känd än läst. Jag har fått stämpeln att vara elitistisk även om jag gjort allt för att inte vara det."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare