MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Christina Andersson
Född:
29.11.1936
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Utexaminerad från linjen för porslinsdekoration vid konstindustriella läroverket. Numera författare på heltid.
"I början försökte Norstedts förlag ständigt rätta mitt språk och göra det mer rikssvenskt, och jag rättade dem tillbaka."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare