MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Carl Fredrik Sandelin
Född:
25.11.1925
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Studier i litteraturhistoria, nordisk filologi och filosofi vid Helsingfors universitet, åren 1946-1947.
"Jag tycker att förlagen i dag koncentrerar sig för mycket på det som sker just nu, och inte så mycket på det historiska."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare