MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Märta Tikkanen
Född:
3.4.1935
Bosatt:
I Helsingfors och i Barösund
Yrke:
Utbilding:
"Och det är en nåd att få uppleva att ens ord når fram till människor - att först få dem att skratta, gråta och slutligen blir andlöst stilla. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare