MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Thomas Brunell

Bild: Thomas Brunell
Namn:
Thomas Brunell
Född:
18.8.1966
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Specialsjukskötarexamen, litteraturstudier vid Helsingfors universitet under åren 1992-95
Verk:
 • Natt-tvätt (poesi). Schildts 1995.
 • När sorgen tänds (poesi). Schildts 1996.
 • Renässans, nära stålklockans skugga (poesi). Schildts 1998.
 • Under hand (poesi). Schildts 2001.
 • Rött och blått (Poesi). Schildts 2003.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Som barn och tonåring läste jag inte speciellt mycket. Som ung vuxen gjorde poesi och musik ett djupt intryck på mig och det ledde till att jag så småningom började skriva (och studera) skönlitterära texter. Jag ville även lära mig mer om litteraturhistoria och om olika litterära teorier.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Jag nämner gärna flera poeter som finns/funnits här i hemknutarna och vars texter varit viktiga för mig i olika skeden av mitt skrivande: Tomas Tranströmer, Gunnar Ekelöf, Eeva-Liisa Manner, Tua Forsström, Claes Andersson, Helena Sinervo, Gösta Ågren, Eva-Stina Byggmästar och Pentti Saarikoski.
För vem skriver du?
 • För mig och för dig.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Det svenska språket är ett vackert och rikt språk. Här i Finland hotas det ändå av utarmning det är en ständig kamp att hålla ett minoritetsspråk levande.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Utvecklas som människa. Men också belysa svåra frågor och fenomen, samt dela mina personliga åsikter om dem. Jag jobbar gärna med frågor som berör minoritetsgrupper. De utsattas och förtrycktas situation intresserar, samt människans storhet och litenhet.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Det svenska språket hålls vid liv och utvecklas genom litteraturen. Skönlitteraturen är även kommunikation, samt viktig som läromedel.
Vad ger dig inspiration?
 • Nästan allt. Det perfekta och det trasiga. Klassisk musik är en viktig inspirationskälla.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Jag hoppas att jag som författare får mogna och utvecklas inifrån; att yttre förväntningar och krav inte förhindrar eller förvränger det konstnärliga
Vilket är ditt förhållande till husdjur?