MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Paul Gundersen

Bild: Paul Gundersen
Namn:
Paul Gundersen
Född:
7.6.1921
Bosatt:
I Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Dipl.ing. från Tekniska Högskolan, Helsingfors
Verk:
 • Din börda är min. Schildt 1983. (Utkommit också på franska.)
 • Tusen Vingar upptäckter i krig och fred. Idé och Kultur 1995. (Utkommit också på engelska och ryska.)
 • Kiitä joka tilassa, 1990. (Utkommit också på norska, estniska, ryska, engelska och polska.)
 • Paul Nicolay of Monrepos, A European With a Difference. (Utkommit också på ryska.)
 • Medverkat i diverse andra böcker.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Efter upplevelser under fem oavbrutna år i uniform, och senare ett äventyrligt liv på fem kontinenter lämnade min dotter mig inte ifred förrän jag lovade skriva. Det var ting och tankar, sade hon, som inte fick sjunka i glömskans hav. Sedan kom det som av sig själv. Många idéer har jag haft, men bara några få har jag förverkligat.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • I barndomen Jules Verne, Charles Dickens, Jack London, Mark Twain och på äldre dagar exempelvis Leo Tolstoy, Väinö Linna, Aleksis Kivi, Selma Lagerlöf, aposteln Johannes, Michel Tournier och Björnstjerne Björnson.
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Kanske som till sång och musik. Min mor som var pianist kom från en finsktalande familj, min far från Norge och Holland. Jag har levt med blandning av språk sedan födelsen. Det är en rikedom. En utmaning är att få vibrationen in i det skriftliga, åtminstone någon gång.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Tränga in i frågan vad vi lever för, vad vi borde leva för; som folk och enskilda. Livets mening vad som än drabbar oss.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • Den vanliga människans ovanliga betydelse. Livets kval och val.
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
 • Vissheten att livet har en oändlig betydelse och att detta gäller envar.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Hundar och hästar är härliga kumpaner! Hästarnas liv i kriget i Salla och Östkarelen kvarlämnade ett outplånligt intryck.