MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Margaret Haikola

Bild: Margaret Haikola
Namn:
Margaret Haikola
Född:
29.12.1918
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Fil. mag. med botanik, zoologi, genetik och kemi som huvudämnen
Verk:
 • Vegetationsstudier i Kågeröds socken. 1944.
 • Mänskligt sett. Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland 1971.
 • I grund och botten. Schildts 1977.
 • Vidare - trots allt. Schildts 1983. Översatt till finska.
 • Från tankens örtagård. Schildts 1987.
 • Medverkar i boken Under Lundagårds kronor med texten Bevarade ord, levande minnen, minnen från studietiden i Lund (Lunds Universitets press 1991).
 • Medverkar även i antologin Urkraft (Församlingsförbundet 2000).

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Jag blev ombedd att hålla morgonböner på skolan på Drumsö där jag jobbade som lärare. Rektorn tyckte att mina ord borde få komma i tryck, och så kom den första boken till. Då fick jag ett sug efter att skriva. Boken "I grund och botten" utgår från mina radioandakter som jag höll under många år. Jag trivdes med att skriva om radioandakterna till text, och skrev vid sidan av jobbet.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Jag har egentligen inte läst särskilt mycket. I ett rum har jag högar med böcker som väntar på att bli lästa. Jag skulle behöva ett fem gånger längre liv för att hinna läsa allt jag vill läsa. Dag Hammarskjölds "Vägmärken" har betytt mest för mig, boken fyllde upp en del av det tomrum jag upplevde den första tiden när jag flyttade till Finland efter att ha varit lärare i Sverige i tjugo år. Anne Morrow Lindberghs "Gåva från havet" är en annan underbar bok, likaså Anna Greta Wides "Orgelpunkt".
För vem skriver du?
 • Jag skriver för alla medmänniskor, för alla som begriper mig. Läsarna får ta mig som jag är. Jag skriver för "vanliga människor" och har inte som mål att lära dem något. Mycket av det jag har skrivit är religiöst, men jag nämner nästan aldrig Gud och Kristus i mina texter, sådant bygger ofta murar. Mitt motto är att man inte ska bygga murar när man skriver utan öppna dörrar i de murar som finns.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Jag vill helst sköta allt på mitt eget språk. Svenska är och förblir det enda språk jag kan uttrycka mig skriftligt på. Jag hoppas verkligen att svenskan får behålla sin ställning i Finland.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Jag hoppas att mina livserfarenheter kan nå och hjälpa människor som upplevt liknande händelser. Jag tror att flertalet människor har likartade tankar som jag kring många saker, om man bara går på djupet.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Den måste ha en kolossal betydelse. Det är litteraturen som binder samman det finlandssvenska samhället. Man måste därför få ställa stora krav på dem som skriver litteraturen. Tidningarna har också ett stort ansvar.
Vad ger dig inspiration?
 • Inspirationen kommer nästan alltid genom närkontakt med en människa och hennes situation. Visst kan inspirationen lika gärna komma via en bok eller en enskild dikt, men oftast kommer den via direkta människomöten.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • I fråga om dem, som väljer samma yrken som jag, lärare och författare, hoppas jag att de kan nå ungdomar på deras egen nivå. Det handlar om att både kunna välja rätt och välja bort rätt saker. Man kan till exempel inte undervisa på samma sätt nu som lärarna gjorde när jag själv gick i skolan. På samma sätt hoppas jag att jag som författare kan ta mig över generationsklyftorna. Jag vill nå fram till människor på deras eget plan och därigenom nå förståelse.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?