MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Carl Fredrik Sandelin

Bild: Carl Fredrik Sandelin
Namn:
Carl Fredrik Sandelin
Född:
25.11.1925
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Studier i litteraturhistoria, nordisk filologi och filosofi vid Helsingfors universitet, åren 1946-1947.
Verk:
 • Rummet och regnbågen. Schildts 1947.
 • Övergång. Schildts 1950.
 • Bland annat om Jeder. Schildts 1953.
 • En man går över torget. Schildts 1969.
 • Tre dagar i augusti. Schildts 1973.
 • Dagar, Åldrar. Schildts 1979.
 • Presidentspelet. Schildts 1981.
 • En del av det hela. Schildts 1985.
 • Världens ände. Schildts 1987.
 • Vintertid. Schildts 1989.
 • Ett handelshus i Viborg (jämte Sten Enbom). Hackman & Co 1991.
 • När cirkeln sluts. Schildts 1994.
 • Livets skärvor. Hagelstams förlag 2000.
 • Kvartett för fyra röster. Hagelstams förlag 2002.
 • Känslans sanning. Hagelstams förlag 2004.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Det var en sak som låg i tiden. Jag var i kriget i ett och ett halvt år, varefter jag fick studiepermission år 1945. Kriget "bröt av" många ungas utveckling, t.ex. utländsk litteratur saknades under krigsåren. Efter kriget fanns det mycket att ta igen. Jag träffade en grupp ungdomar som alla var intresserade av det som låg i tiden just då inom litteratur, musik och de moderna inriktningarna inom konsten. Vi samlades regelbundet och diskuterade allt det vi inte kunnat läsa under kriget, från 1920-talets litteratur och sedan allt nytt. - Själv fick jag år 1946 min första novell publicerad i tidskriften Litteratur - Konst - Teater, som utgavs av Holger Schildts förlag. Tidskriften utkom åren 1945-1948, och den betydde mycket för den efterkrigstida unga generationen. Det uppstod ett behov att beskriva tankar och upplevelser, egna och andras.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Det är svårt att säga vilka författare som varit viktiga, däremot kan jag nämna några som jag fortfarande går tillbaka till. Hjalmar Söderberg, Eyvind Johnson och vår egen Runar Schildt är sådana författare. - Jag har läst och läser numera mest engelsk litteratur, både klassiska och moderna verk. Jag läser också gärna rysk skönlitteratur, Tjechov ligger mig nära om hjärtat. De senaste 15-20 åren har jag läst mest historia och biografier.
För vem skriver du?
 • För alla som läser. Jag tänker inte på någon speciell grupp, varken ung eller gammal, när jag skriver. En författare hoppas alltid att någon intresserar sig för den epok som skildras. Jag tycker att förlagen i dag koncentrerar sig för mycket på det som sker just nu, och inte så mycket på det historiska. Det är synd, eftersom också historieböckerna i skolorna utelämnar stora och viktiga delar av historien.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Jag kan inte säga annat än att det inte kunde vara bättre! Svenskan är mitt modersmål och familjespråk, och jag har alltid skrivit på svenska.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Jag vill berätta om människor i olika situationer. Det kan låta intetsägande, men så är det. Jag vill vara ärlig på det viset att jag inte skriver om människor och förhållanden som jag inte känner till. Jag tror att jag skulle kunna få till en arbetarroman om jag ville, men man ska varken dikta upp människor eller miljöer som man inte vet något om. Därför är miljön i mina böcker den som kallas borgerlig, men personernas åsikter går ofta helt separata vägar.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Vi ska hoppas att den fortfarande har en betydelse, inte bara för att hålla liv i finlandssvenskan. Den har också varit ett uttryck för liv och kultur. Så länge det talas och skrivs finlandssvenska ska det också finnas finlandssvensk litteratur. - Samma behov av att ge uttryck för sin kultur finns hos alla minoriteter, också i de som är mindre än den finlandssvenska folkgruppen. Men det är klart, varje uttryck för kultur behöver mottagare och böcker behöver läsare.
Vad ger dig inspiration?
 • Det behövs ibland endast en impuls. Det är som att med en liten nyckel öppna en låda i den sekretär som är du själv. Jag fick stämningen och uppslaget till min senaste bok när jag satt och såg ut över en vik med en trädgård i bakgrunden. Jag skrev upp det tema jag kom på just då. Det finns nu med i boken "Kvartett för fyra röster".
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Jag har förhoppningar om att kunna fortsätta skriva, och jag har faktiskt ett tema jag håller på med just nu. I min ålder ska man vara glad över att få vara frisk och ständigt nyfiken på det som sker i världen.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?