MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Nina Sandelin

Namn:
Nina Sandelin
Född:
9.10.1942
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Läste approbatur i zoologi och botanik vid Helsingfors Universitet, gick sedan bibliotekarielinjen på Svenska social- och kommunalhögskolan.
Verk:
  • Opar skor. Söderströms 1964.
  • Utanför ljuskretsen. Söderströms 1969.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
  • Jag tyckte så mycket om dikter att jag ville försöka själv. Min pappa var författaren Oscar Parland och skrivandet var viktigt i familjen. Också mamma var oerhört intresserad av litteratur, i synnerhet av dikter.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
  • Av prosaförfattarna har Tolstoj och Dostojevski varit viktiga, av lyrikerna Rabbe Enckell och Elmer Diktonius. Och min man, Peter Sandelin. - Jag kände Rabbe Enckell och bad honom ta Peter Sandelin till diktarhemmet så att jag skulle få träffa honom. Då hade jag redan i skolan skrivit uppsatser om Peter, jag tyckte så mycket om hans dikter. När jag skulle träffa honom tänkte jag "nu eller aldrig" - och det lyckades!
För vem skriver du?
  • Jag skrev mina böcker då jag var ung och då skrev jag mycket för Rabbe Enckell. Han sade "det är viktigt, Nina, det är viktigt att du skriver". När han dog tappade jag lusten att skriva. Jag är glad att Rabbe Enckell ändå lever vidare genom sina dikter.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
  • Oerhört viktigt. Svenska är det språk jag kan, tänker på och drömmer på. Men det är egentligen inte så lätt att skriva på. Om man vill rimma är det alldeles eländigt. Man måste undvika banaliteterna, men det problemet kan man lösa genom att läsa mycket.
Vad vill du med ditt författarskap?
  • I båda mina böcker förekommer djur och natur. I den första boken var det livskänslan i naturen som jag ville få fram, ett slags strävan. I den andra boken berättade jag mina barndomsminnen från Nickby sjukhus där min pappa var psykiatriker. Sjukhuset var som ett helt litet samhälle och som barn levde man mitt uppe i det.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
  • Jag tror att det inte är en så stor grupp människor som läser verkligt allvarlig skönlitteratur. Tv har tagit mycket mark, men litteraturen är oerhört viktig för läsande människor. - Själen växer när man läser ...
Vad ger dig inspiration?
  • Ofta är det naturen och djur som ger inspiration. Och godhet mellan människor.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?