MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Ingmar Svedberg

Namn:
Ingmar Svedberg
Född:
4.5.1944
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Efter studentexamen studier på Helsingfors Universitet och Svenska Handelshögskolan. Har mestadels jobbat som redaktör och litteraturkritiker i tidningspress och radio, men också som universitetslärare i litteratur. Ordförande för Finlands Svenska Författarförening 1988-95. Redaktionssekreterare och chefredaktör för kulturtidskriften "Nya Argus" från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet.
Verk:
 • Finlands litteratur efter 1965. (med Kai Laitinen och Juhani Niemi). Suomen Kirjastoseura 1975.
 • Suomalaisia nykykirjailijoita. (med Pekka Tarkka). Tammi 1967.
 • Författare om författare - 24 finlandssvenska diktarporträtt. Söderströms 1981.
 • Redigerat boken "Anna Bondestam: Eldsjälar" och skrivit en artikel i den om Anna Bondestam som skönlitterär författare. Schildts 2001.
 • Gjort elva videofilmer tillsammans med Anders Engström om författarna Lars Huldén, Anna Bondestam, Ole Torvalds, Kjell Westö, Solveig von Schoultz, Johan Bargum, Tua Forsström, Christer Kihlman, Ulla-Lena Lundberg, Lars Sund och Alpo Ruuth.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Jag har varit allmänt intresserad av litteratur ända sedan skolåren. Under studietiden var jag redaktör för Studentbladet, och så var jag medlem av redaktionen för kulturtidskriften FBT. Den vägen kom jag in på att skriva uppsatser och essäer. - Jag har ett behov av att uttrycka mig, ett behov som gör att jag vill analysera litteratur och delta i litteraturdebatten. När jag var 19 eller 20 år hade jag ju en väldigt bestämd åsikt om hur litteraturen borde vara. [skrattar] - Även idag har jag åsikter om litteratur, men inte fullt lika hårdnackade sådana längre.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • När jag var yngre läste jag mycket av de finlandssvenska modernisterna, bland annat Elmer Diktonius. Senare började jag intressera mig för tyskspråkig litteratur från den Habsburgska dubbelmonarkin; Franz Kafka, Joseph Roth och Robert Musil. - Jag har en speciell förkärlek för nordisk litteratur, och har skrivit litteraturkritik i diverse nordiska tidningar och tidskrifter. Också den finska litteraturen har tagit upp en stor del av min tanke-verksamhet. Under min tid som universitetslärare föreläste jag just i finsk litteratur.
För vem skriver du?
 • Jag skriver för den bildade allmänheten, om det nu finns en sådan. Eller kanske snarare för litteraturintresserade människor i allmänhet. - Sättet man skriver kulturartiklar på är nyckeln till människors kulturintresse, och jag bemödar mig om att skriva om litteraturen på ett förståeligt sätt utan besvärliga facktermer. Människor ska kunna läsa det man skriver utan några speciella förkunskaper.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Svenskan är mitt modersmål. Eftersom jag har kontakter till både östra Finland och Österbotten har jag intresserat mig både för stadsskildringar och landsbygdsprosa. De har vardera sitt eget språkbruk. - Jag tycker det är ett intressant fenomen att allt fler teatrar använder sig av dialekt i sina produktioner. I en pjäs är dialogen den form där jag tycker att dialekterna bäst kommer till sin rätt. Dialekterna som sådana berikar språket, och det är trevligt att ha erfarenheter av någon dialekt. Själv har jag personliga erfarenheter av Munsaladialekten eftersom jag vistas i Munsala en stor del av somrarna.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Inget annat än att analysera litteratur som berättar om människors liv, tankar och erfarenheter. Jag vill också få människor att förstå hur viktig litteraturen är för att man ska finna sin identitet och sin historia.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Den har alltid haft en stark ställning. Vi har väldigt många författare i Svenskfinland, speciellt har vi många lyriker, rent procentuellt sett, i förhållande till hur många finlandssvenskar som finns. Jag tror att vår minoritetsställning har bidragit till att finlandssvenskarna intresserar sig för språk och litteratur på ett speciellt sätt.
Vad ger dig inspiration?
 • För min del är det att hitta spännande böcker att läsa och skriva om. I världslitteraturen händer det saker hela tiden, den ger en hel värld att upptäcka!
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Just nu har jag inga riktigt konkreta förhoppningar, men jag hoppas förstås att jag ska få ha kvar hälsan och skriva vidare.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?