MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Kjell Lindblad

Bild: Kjell Lindblad
Namn:
Kjell Lindblad
Född:
14.1.1951
Bosatt:
Dragsfjärd
Yrke:
författare på heltid sedan början av 90-talet (har tidigare bl.a. jobbat på sjuk
Utbilding:
parkbarn, lekskola, folkskola, mellanskola, merkonom, pol. kand. i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
Verk:
 • Före sömnen (noveller). Schildts 1984.
 • Regnmannens berättelser (noveller). Schildts 1988.
 • Aftonbarn (kortroman). Schildts 1991.
 • Resa runt solen (noveller). Schildts 1994.
 • Oktober - mars (noveller). Schildts 1997.
 • Resan till mitten (fantasiroman). Schildts 2000.
 • Drömd (roman). Schildts 2006.
 • Har skrivit radionoveller för barn samt flera hörspel. Enstaka texter översatta bl.a. till finska, engelska, tyska, ryska, norska, turkiska.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Uppsats var mitt starkaste ämne i skolan. Jag var ingen god elev och trivdes inte speciellt väl i skolan. Jag kom heller inte så bra överens med lärarna. Jag var litet missanpassad, även om jag inte direkt var olycklig. Skrivandet blev ett naturligt sätt för mig att söka utlopp och på det sättet kunde jag bevisa att jag inte var värdelös. - När jag var 16-17 år började jag skriva dikter, som jag skickade in till Hbl-junior och fick publicerade. Senare utbildade jag mig till journalist, men i längden trivdes jag inte med journalistyrket. Det var för stressigt och för snabba deadlines.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Som pojke slukade jag författare som Jules Verne och Mark Twain. Litet senare gjorde Albert Camus' "Pesten", Jean Sartres "Äcklet", Karin Boyes "Kallocain" och Franz Kafkas "Förvandlingen" stort intryck. Jag har sedan barnsben följt med Bo Carpelans författarskap.
För vem skriver du?
 • För mig själv. När jag skrev fantasyromanen "Resan till mitten" tänkte jag däremot på min dotter, annars vänder jag mig inte till någon viss kategori av läsare. Jag räknar heller inte med att nå ut till en stor publik, det är inte det viktigaste.
Hur arbetar du som författare?
 • Jag försöker komma igång senast klockan nio på morgonen. Jag har mitt arbetsrum i bastukammaren och jag har märkt att jag skriver bäst på förmiddagarna. Jag har behov av fysisk aktivitet och får många idéer när jag är ute och vandrar. Jag har en bunt med idéhäften som jag kan sitta och bläddra i. De är ett slags dagböcker, där jag skriver ner tankar, uppslag och drömmar. - Hittills har jag skrivit mina böcker för hand och på skrivmaskin men senaste sommar skaffade jag mig en dator. Jag är inte riktigt du med den ännu; jag tycker inte om surret. Nu har jag flera saker som ligger och väntar, bland annat en thriller och en ss-bok för barn.
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Min sambo, som är bildkonstnär, är finskspråkig vilket leder till att svenskan, år för år, blir allt viktigare för mig. - Det känns bra att bo i Dragsfjärd. Jag är glad att min dotter får se att det i Finland går att leva i ett samhälle som fungerar på svenska, att svenskan inte bara är ett hemspråk som i Helsingfors. Jag kan heller inte skriva på något annat språk än svenska.
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • De eviga frågorna: Varifrån kommer vi? Varför är vi här och vart är vi på väg? Jag är uppvuxen i ett kristet hem, min pappa var redaktör på Kyrkpressen. Till min livsåskådning är jag inte ateist men inte heller bekännande kristen. Ingen kritiker har hittills uppmärksammat den religiösa problematiken i mina böcker. Kanske beror det på att jag gömt den så djupt?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
 • Förut var jag väldigt impulsiv och fick hela tiden nya idéer. Under årens lopp har jag samlat på mig en bank av idéer, som borde räcka i åtminstone tio år framåt. Det är uppslag som jag burit på hemskt länge och som får ligga i träda och bida sin tid.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Jag hoppas jag får tid att förverkliga mina idéer och att jag hålls frisk. Som författare måste man alltid tro på att den där riktigt stora boken ännu är oskriven, även om den med största sannolikhet också kommer att förbli det.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Jag växte upp med två taxar. Nu har jag en beagle. Även om beaglen är en jakthund kommer den aldrig att få jaga. Jag är vegetarian och fäller inga villebråd.