MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Mikaela Sundström

Bild: Mikaela Sundström
Namn:
Mikaela Sundström
Född:
1.1.1971
Bosatt:
I Ingå
Yrke:
Utbildad jurist, arbetar som författare
Utbilding:
Studier i juridik, litteratur och språk
Verk:
 • Dessa himlar kring oss städs (roman). Söderström 1999.
 • Linnéa och änglarna (barnbok). Söderström 2003.
 • Till alla hästar och till vissa flickor (roman). Söderström 2004
 • Övrigt
 • Har även skrivit filmmanus för barn och deltagit i ett antal antologier.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Intresset för språk kombinerat med en, åtminstone självupplevd, social klumpighet som barn och ung.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Allra viktigast är min pappas farfar, Sigge Strömberg, som skrev och gav ut tre romaner på 1950-talet. Han dog när jag var 10 år. Listan över andra viktiga författare blir längre hela tiden. Särskilt betydelsefull är poesin; Tua Forsström, Sirkka Turkka, Claes Andersson, Solveig von Schoultz, Boris Pasternak. Också berättarna är viktiga. Som bäst läser jag till exempel Vilhelm Mobergs utvandrarepos en gång till.
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
 • Mina arbetsrutiner följer rätt långt min dotters dagisrutiner. Jag tycker också ibland om att arbeta på natten.
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Språket är allt!
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • Hittills har mina böcker oftast innehållit kor. Kon är sinnlig hon är en del av mig. Jag upplever att kon för förmedlar både ett politiskt-samhälleligt ansvar och en poetisk dimension. Det jordnära och det outsägbara möts.
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
 • Böcker, människor, den trakt jag växte upp i.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Som barn läste jag aftonbön, och välsignelsen på slutet gick så här: "välsigna alla djur och alla människor och allt som finns på hela jorden". Jag läste det tyst för jag visste att man egentligen inte fick ha den ordningsföljden att djuren kom först. Som vuxen skulle jag nog ha omvänd ordningsföljd, men jag tycker fortfarande att en av våra viktigaste uppgifter är att ta väl hand om våra djur. Det här gäller konkret för dem som håller sig med djur men också för dem som bara går till butiken och köper korv. I fall det kostar lite mera att ge korna ett värdigt liv har jag inte förståelse för att människor täcks gnälla över att medvursten är dyr.