MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Robert Alftan

Namn:
Robert Alftan
Född:
8.6.1940
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Student, kommersiella studier i England, några terminer på Hanken. FN-fredsbevarare 1964 - Cypern. Teaterarbete i alla möjliga kategorier 1962 till dags dato. Olika kritikeruppdrag i dagspressen sedan 1964.
Verk:
 • Gränsfall (dikter). Söderströms 1970.
 • Våra gossar på Cypern. De första livsödena, de första berättelserna. Söderströms 1974.
 • Slagsidor (dikter). Söderströms 1975.
 • 75 kr för krigaräran eller ett skådespel om hur Svenska brigaden deltog i Mannerheims jakt på den finska arbetarklassen 1918. 1979.
 • På hemmafronten intet nytt och Antti Antti. Två refucerade eller med andra ord ospelbara finlandssvenska pjäser. Revolt förlaget 1979.
 • Okänd arbetare. En fabriksrapport med fem roller. 1986.
 • Övrig produktion
 • Skrivit många skådespel, över 50 hörspel, tv-dokumentärer, tv-filmer.
 • Har gjort översättningar samt sysslat med journalistik i alla år, bland annat som tv-kritiker i Ilta-Sanomat.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Jag tror inte att man sådär bara blir författare. Man har ett oerhört behov att uttrycka sej i ord. Det hade jag när jag började 1961.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Verkligen svår fråga. Egentligen är ingen viktigare än den andra. För mej är ofta bokens "ämne" det avgörande. En bok jag läst mera än två gånger är Curtzio Malapartes bok Kaputt. Inom lyriken var det nog Diktonius. För tillfället är ingen författare "viktig". Jag arbetar på dokumentärmanus och då gäller böckernas informativa innehåll. Ofta kan de vara "dåligt" skrivna men innehållet desto viktigare för det jag håller på med.
För vem skriver du?
 • Jag skriver för den som vill veta hur vi har gått igenom historiens grottekvarn. Varför vi är de vi är. Som individer och nation.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Jag är genuint tvåspråkig. Verkligen! Nu skriver jag till 95% på finska, men jag började som 100% svenskspråkig författare. För mej är de båda inhemska språken mera kommunikationselement är känslosaker. Nog för att jag försvarar svenska språket i landet när jag ser att det diskrimineras. - Finskan är som språk mera uttrycksfullt, det har mera synonymer och nyanser. Det är helt enkelt mera levande ur författarsynpunkt. Dessutom skriver jag helst på det språk som jag upplevt dem på. T.ex. om skolan på svenska men om fabriksarbetet och militären på finska. Det naturliga urvalet, kan man säga.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Författarskapet - skrivandet - är för mej det naturliga livet. En naturlig del av dagen. Inte bara helgdagen utan även vardagen. Det finns oräkneliga olika sätt att uttrycka sej genom att skriva. Det gör jobbet till en utmaning som man inte kan låta bli att ta sej an.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Den svenska litteraturen i Finland är - högtidligt sagt - den viktigaste delen av den finlandssvenska identiteten. Där jag har möjligheter att påverka inom organisationerna så poängterar jag att den finlandssvenska barnboken och ungdomsboken bör få allt stöd som man kan ge den. Utan en säker språkkänsla blir individen - du och lag - osäker och mister en del av självkänslan.
Vad ger dig inspiration?
 • Inspirationen - såhär deklamerar Martin Ljung den i en revy på 50-talet i Sverige: Inspirationen ligger i flickan, flaskan och skogen. Själv vill jag bara tillägga att inspirationen är beroende av viljan att uttrycka en åsikt och en tanke genom att skriva. Så länge man tror på det skriva ordet så finns det alltid inspiration. Lassi Sinkkonen, en kollega jag kände väl skrev en gång en dikt där han konstaterade att världens farligaste vapen - är en pennstump.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Yrkesmässigt vet jag att det gäller att i den här åldern börja tänka på sina memoarer. För det är bäst att jag själv skriver dem. Annars blir de oskrivna.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?