Käyttäjäsopimus.

Niilo Mäki Instituutin (jäljempänä NMI) kehittämän ja Opetushallituksen (jäljempänä Oph) julkaisemaa Neure-ohjelmaa (jäljempänä Neure) ja sen www-sivuihin sovelletaan näitä käyttäjäsopimusehtoja.

 1. Rekisteröitymällä Neureen käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksynyt nämä käyttäjäsopimusehdot.

 2. NMI:n Neure -ohjelmat on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sivuilla esiintyvien tuotteiden ja palveluiden nimet ja tunnusmerkit ovat Niilo Mäki Instituutin tavaramerkkejä.

 3. Oph ja NMI esittää Neuren sellaisena kuin se on. Oph ja NMI eivät vastaa mistään Neure-ohjelmien tai Neuressa olevan aineiston aiheuttamista vahingoista tai oikeudenmenetyksistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei sivuja voida käyttää tai sivuille ei päästä.

 4. Oph ja NMI voi muuttaa Neurea tai estää niiden käytön oman harkintansa mukaan.

 5. Oph ja NMI ei vastaa Neuressa sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedosta millään tavalla.

 6. Lähettämällä tilaamatonta aineistoa Neuren kautta Käyttäjä samalla luovuttaa NMI:lle veloituksettoman käyttö- ja luovutusoikeuden lähettämäänsä aineistoon, jollei toisin ole sovittu. Samalla lähettäjä vahvistaa ja hyväksyy sen, että

  a) lähetetty aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta,

  b) ennen lähettämistä lähettäjä on käyttänyt käytettävissä olevia varotoimia löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet,

  c) aineisto on lähettäjän omaa tai lähettäjällä on rajoitukseton oikeus antaa se sivuston toimittajille ja että sitä voi sisällyttää sivuston aineistoon ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta.

 7. Käyttäjän lähettämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

 8. NMI varaa oikeuden käyttää Neuren tietokantaan kertyneitä tietoja tutkimustarkoituksiinsa.

 9. Tutkimustarkoituksiin muodostettuja tietokantoja ei luovuteta kolmansille.

 10. Tutkimuksista julkaistavat tulokset eivät sisällä yksilöitävää tietoa.