Passiivin imperfekti

Aiheseen liittyvät lukutekstit:

Tunnus: -TTIIN / -TIIN


Verbityyppi 1:

Yksikön 1. persoonan vartalo + -ttiin

Seisoa
Puhua
Lukea
minä seison
minä puhun
minä luen
seiso-
puhu-
lue-
seisottiin
puhuttiin
luettiin

- Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä ,siitä tulee e passiivin tunnuksen edellä

Kirjoittaa
Auttaa
Ostaa
Tietää
minä kirjoitan
minä autan
minä ostan
minä tiedän
kirjoita-
auta-
osta-
tiedä-
kirjoitettiin
autettiin
ostettiin
tiedettiin

Verbityypit 2 ja 3: Perusmuodon vartalo + -tiin
Syödä
Käydä
Opiskella
Mennä
Nousta
syö-
käy-
opiskel-
men-
nous-
syötiin
käytiiin
opiskeltiin
mentiin
noustiin

Verbityypit 4 ja 5:

Perusmuodon vartalo + -ttiin
Osata
Herätä
Punnita
Häiritä
osa-
herä-
punni-
häiri-
osattiin
herättiin
punnittiin
häirittiin

Negatiivinen muoto:

Verbityyppi 1:

Ei + yksikön 1. persoonan vartalo + -ttu / -tty
Seisoa
Lukea
Tietää
minä seison
minä luen
minä tiedän
seiso-
lue-
tiedä-
ei seisottu
ei luettu
ei tiedetty

Verbityypit 2 ja 3:

Ei + perusmuodon vartalo + -tu / -ty
Syödä
Mennä
syö-
men-
ei syöty
ei menty

Verbityypit 4 ja 5:

Ei + perusmuodon vartalo + -ttu / -tty
Osata
Punnita
osa-
punni-
ei osattu
ei punnittu

Passiivin imperfektin käyttö:

1. Lauseessa ei mainita tai ei tiedetä tekijää.

  Kurssilla opiskeltiin ahkerasti kaksi viikkoa.
  Ahtisaari valittiin presidentiksi vuonna -94.
  Ennen kun ei ollut autoja, ajettiin hevosella.
  Ennen ei katsottu niin paljon televisiota kuin nykyisin.

2. Puhekielen me-muodossa käytetään passiivia.

  Me käytiin eilen pelaamassa tennistä.
  Me tultiin bussilla.
  Viime kesänä me oltiin lomalla Espanjassa.
  Me ei menty kouluun eilen.