Verbit

Yleisimmät verbit ja niiden muodot

T

TAATA    
TAHTOA    
TAISTELLA    
TAITAA    
TAJUTA    
TANSSIA    
TAPELLA    
TAPPAA    
TARJETA    
TARJOTA    
TARKASTAA    
TARKASTELLA    
TARKISTAA    
TARKKAILLA    
TARKOITTAA    
TARTTUA    
TARVITA    
TASOITTAA    
TAVATA    
TAVOITELLA    
TAVOITTAA    
TEHDÄ    
TEHOSTAA    
TELJETÄ    
TERVEHTIÄ    
TIEDUSTELLA    
TIETÄÄ    
TILATA    
TODETA    
TODISTAA    
TOIMIA    
TOIMITTAA    
TOISTAA    
TOIVOA    
TORJUA    
TOTELLA    
TOTEUTTAA    
TOTTUA    
TUHOTA    
TUIJOTTAA    
TUKEA    
TULKITA    
TULLA    
TUNKEA    
TUNKEUTUA    
TUNNUSTAA    
TUNTEA    
TUODA    
TUOMITA    
TUOTTAA    
TURVATA    
TURVAUTUA    
TUTKIA    
TUTUSTUA    
TYYDYTTÄÄ    
TYYTYÄ    
TYÖNTÄÄ    
TYÖSKENNELLÄ    
TÄHDENTÄÄ    
TÄHDÄTÄ    
TÄYDENTÄÄ    
TÄYTTÄÄ    
TÄYTYÄ    
TÖRMÄTÄ