Verbit

Yleisimmät verbit ja niiden muodot

U

UHATA    
UIDA    
ULOTTUA    
UNOHTAA    
USKALTAA    
USKOA    
UUDISTAA    
UURTAA    
UUSIA