Verbit

Yleisimmät verbit ja niiden muodot

V

VAALIA    
VAATIA    
VAHVISTAA    
VAELTAA    
VAIETA    
VAIHDELLA    
VAIHTAA    
VAIHTUA    
VAIKUTTAA    
VAIVATA    
VAKIINTUA    
VAKUUTTAA    
VALAISTA    
VALEHDELLA    
VALITA    
VÄLITTÄÄ    
VALJETA    
VALLATA    
VALLITA    
VALMISTAA    
VALMISTAUTUA    
VALMISTELLA    
VALMISTUA    
VALVOA    
VANHETA    
VAPAUTTAA    
VAPAUTUA    
VAPISTA    
VASTAANOTTAA    
VASTATA    
VASTUSTAA    
VARATA    
VARMISTAA    
VAROA    
VAROITTAA    
VARTTUA    
VARUSTAA    
VEDOTA    
VELVOITTAA    
VEROTTAA    
VERRATA    
VERTAILLA    
VETÄISTÄ    
VETÄYTYÄ    
VETÄÄ    
VIEDÄ    
VIERAILLA    
VIETTÄÄ    
VIHATA    
VIIHTYÄ    
VIIPYÄ    
VIITATA    
VIITSIÄ    
VILJELLÄ    
VIRKATA    
VOIDA    
VOITTAA    
VÄHENTÄÄ    
VÄITTÄÄ    
VÄLTTYÄ    
VÄLTTÄÄ    
VÄSYÄ