Verbit

AAVISTAA

Aktiivin indikatiivi
PREESENS          
minä   aavistan     
sinä   aavistat     
hän   aavistaa     
me    aavistamme    
te    aavistatte    
he    aavistavat    

PASSIIVI
     aavistetaan    

IMPERFEKTI         
     aavistin     
     aavistit     
     aavisti      
     aavistimme    
     aavistitte    
     aavistivat    

PASSIIVI
     aavistettiin   

PERFEKTI
olen   aavistanut    
olet   aavistanut    
on    aavistanut    
olemme  aavistaneet    
olette  aavistaneet    
ovat   aavistaneet    

PASSIIVI
on    aavistettu    

PLUSKVAMPERFEKTI
olin   aavistanut    
olit   aavistanut    
oli   aavistanut    
olimme  aavistaneet    
olitte  aavistaneet    
olivat  aavistaneet    

PASSIIVI
oli   aavistettu    
   
 KIELTOMUOTO
 en    aavista
 et    aavista
 ei    aavista
 emme   aavista
 ette   aavista
 eivät   aavista


 ei    aavisteta

  
 en    aavistanut
 et    aavistanut
 ei    aavistanut
 emme   aavistaneet
 ette   aavistaneet
 eivät   aavistaneet


 ei    aavistettu


 en  ole aavistanut
 et  ole aavistanut
 ei  ole aavistanut
 emme ole aavistaneet
 ette ole aavistaneet
 eivät ole aavistaneet


 ei  ole aavistettu


 en  ollut aavistanut
 et  ollut aavistanut
 ei  ollut aavistanut
 emme olleet aavistaneet
 ette olleet aavistaneet
 eivät olleet aavistaneet


 ei  ollut aavistettu
Aktiivin konditionaali
PREESENS 
minä   aavistaisin    
sinä   aavistaisit    
hän   aavistaisi    
me    aavistaisimme   
te    aavistaisitte   
he    aavistaisivat   

PASSIIVI
     aavistettaisiin  

PERFEKTI
olisin  aavistanut    
olisit  aavistanut    
olisi  aavistanut    
olisimme aavistaneet    
olisitte aavistaneet    
olisivat aavistaneet    

PASSIIVI
olisi  aavistettu    
   
 
 en    aavistaisi
 et    aavistaisi
 ei    aavistaisi
 emme   aavistaisi
 ette   aavistaisi
 eivät   aavistaisi


 ei    aavistettaisi


 en  olisi aavistanut
 et  olisi aavistanut
 ei  olisi aavistanut
 emme olisi aavistaneet
 ette olisi aavistaneet
 eivät olisi aavistaneet


 ei  olisi aavistettu
Aktiivin potentiaali
PREESENS
minä   aavistanen    
sinä   aavistanet    
hän   aavistanee    
me    aavistanemme   
te    aavistanette   
he    aavistanevat   

PASSIIVI
     aavistettaneen  

PERFEKTI
lienen  aavistanut    
lienet  aavistanut    
lienee  aavistanut    
lienemme aavistaneet    
lienette aavistaneet    
lienevät aavistaneet    

PASSIIVI
lienee  aavistettu    
   
 
 en    aavistane
 et    aavistane
 ei    aavistane
 emme   aavistane
 ette   aavistane
 eivät   aavistane


 ei    aavistettane


 en  liene aavistanut
 et  liene aavistanut
 ei  liene aavistanut
 emme liene aavistaneet
 ette liene aavistaneet
 eivät liene aavistaneet


 ei  liene aavistettu
Aktiivin imperatiivi
PREESENS

(sinä)  aavista      
(hän)  aavistakoon    
(me)   aavistakaamme   
(te)   aavistakaa    
(he)   aavistakoot    

PASSIIVI
     aavistettakoon  

PERFEKTI

ole   aavistanut    
olkoon  aavistanut    
olkaamme aavistaneet    
olkaa  aavistaneet    
olkoot  aavistaneet    

PASSIIVI
olkoon  aavistettu    
   
 

 älä    aavista 
 älköön  aavistako
 älkäämme aavistako
 älkää   aavistako
 älkööt  aavistako


 älköön  aavistettako älä   ole aavistanut
 älköön  olko aavistanut
 älkäämme olko aavistaneet
 älkää  olko aavistaneet
 älkööt  olko aavistaneet


 älköön  olko aavistettu
Verbin nominaalimuodot
I INFINITIIVI       

Lyhyempi muoto:      
     aavistaa     

Pitempi muoto:       
     aavistaakseni   
     aavistaaksesi
     aavistaakseen
     aavistaaksemme
     aavistaaksenne
     aavistaakseen

III INFINITIIVI      

inessiivi  aavistamassa 
elatiivi   aavistamasta 
illatiivi  aavistamaan  
adessiivi  aavistamalla
abessiivi  aavistamatta 
instruktiivi aavistaman  
              
Passiivi
instruktiivi aavistettaman 
              
              
   
 II INFINITIIVI

 inessiivi   aavistaessa
 instruktiivi aavistaen

 Passiivi
 inessiivi   aavistettaessa


 IV INFINITIIVI

 nominatiivi  aavistaminen
 partitiivi  aavistamista
  

 I PARTISIIPPI
 aktiivi    aavistava 
 passiivi   aavistettava

 II PARTISIIPPI
 aktiivi    aavistanut
 passiivi   aavistettu